منظور از گروه‌های عمده شاغلی، مشاغلی هستند که افراد شاغل در هفته مرجع در آنها کار می ‌کنند. تمام مشاغل موجود در کشور با توجه به طبقه‌بندی بین‌المللی مشاغل در ۱۰ گروه عمده طبقه‌بندی شده است. بخش خصوصی بخش عمده‌ای از نیروی کار را به خدمت می‌گیرد و عمده فعالیت‌ها در بخش خصوصی به وسیله انگیزه افراد برای کسب درآمد هدایت می‌شوند. منظور از مزد‌و‌حقوق‌بگیر، حقوق‌بگیر بخش خصوصی، تعاونی و عمومی است که مزد‌وحقوق‌بگیر بخش خصوصی شامل کارفرما، کارکن مستقل، حقوق‌بگیر بخش خصوصی و کارکن فامیلی بدون مزد و بخش عمومی شامل مزد‌و‌حقوق‌بگیران بخش عمومی می‌شود. مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ پرداخته است. به موجب این گزارش، ۱/ ۸۵ درصد شاغلان ۱۵ساله و بیشتر کشور در بخش خصوصی و ۹/ ۱۴درصد در بخش عمومی مشغول به فعالیت هستند. بیشترین فعالیت اقتصادی حقوق‌بگیران بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹، مربوط به فعالیت اقتصادی تولید صنعتی با ۹۹/ ۲۶درصد بوده است.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند