تحول گاهی مستلزم تغییر در نیروی انسانی و گاه نیازمند تغییر رویه‌‌‌ها ، ساختارها و تعاملات است. اولین و مهم‌ترین گام تغییر، تغییر از خود است در این مسیر نباید از نقد و مطالبه نگرانی داشت بلکه باید به استقبال آن رفت.»  مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به وجود برخی مشکلات در موضوع الکترونیکی کردن خدمات این سازمان، گفت: «در مسیر تغییرات، اصلاحاتی قابل انجام است که با سرعت بالا و هزینه اندک، باعث حل مشکلات مردم و بهبود سطح رضایت می‌شود. برای مثال یکپارچه کردن سیستم‌های خدمات از اولویت‌‌‌های فوری سازمان تامین اجتماعی است که اصلاح آن می‌تواند منجر به افزایش سطح رضایتمندی از سازمان شود.» همچنین موسوی بخشی از نارضایتی‌‌‌ها را ناشی از وجود اشکال در فرآیندها دانسته و گفت: «براساس قوانین بالادستی، تامین اجتماعی حقی همگانی است و ما موظفیم، حقوق مردم را به آنان یادآوری و حتی آموزش دهیم. وجود برخی ابهامات و پیچیدگی‌‌‌ها باعث شده تا مردم حقوق خود را در قبال سازمان تامین اجتماعی به طور کامل نشناسند.»  مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر وظیفه ذاتی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر صیانت از حقوق ذی‌نفعان افزود: «اصلاح برخی رویه‌‌‌ها در جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم، مورد تاکید ماست. گزارش‌هایی که به ما رسیده نشان می‌‌‌دهد در مواردی حقوق افراد تضییع شده که یک مورد از آن نیز قابل قبول نیست.»