در بخش دیگری از این گزارش، نسبت خسارت بازار با ۴/ ۳واحد افزایش (در مقایسه با ۹ماه نخست سال گذشته) به حدود ۳/ ۵۱‌درصد رسیده است. البته در محاسبه این نسبت، مبالغ خسارت‌‌‌های معوق، ذخایر حق‌‌‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌‌‌های اداری- عمومی شرکت‌های بیمه در نظر گرفته نمی‌شود. البته بررسی آمار عملکرد شرکت‌ها و رشته‌های بیمه از حیث «نسبت خسارت» در این مدت ۹ماه نمی‌تواند ارزیابی مطلوبی از عملکرد آنها در دسترس قرار دهد و فعالیت واقعی‌شان را نشان بدهد.  همچنین در این گزارش آمده است، ۳رشته‌‌‌ کشتی (با ۱۶۳درصد)، درمان (با ۶/ ۱۰۴درصد) و بدنه اتومبیل (با ۵/ ۵۵درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند.  بر اساس این گزارش سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه، به ترتیب حدود ۶۸ و ۷/ ۷۱‌درصد و سهم ۳رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب ۷/ ۳۴، ۱۸ و ۱/ ۱۶‌درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است. البته سهم شرکت‌ها و رشته‌های بیمه در دوره‌های زمانی کمتر از یک‌سال معمولا با تغییرات زیادی همراه است. بنابراین در تحلیل سهم از پرتفوی بازار بیمه باید این موضوع را مورد توجه قرار داد.  همچنین طی این مدت حدود ۵/ ۵۰میلیون بیمه‌نامه صادر و ۷/ ۳۷ میلیون فقره خسارت پرداخت شده و تعداد بیمه‌نامه‌‌‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به ۹ماه اول سال قبل، به ترتیب ۲/ ۵درصد و ۱/ ۳۲درصد رشد داشته است. رشد ۲/ ۵‌درصدی تعداد بیمه‌نامه صادره بازار به واسطه رشد این تعداد در اکثر رشته‌های بیمه بین ۷/ ۰ تا ۸/ ۱۹۵درصد بوده است (به‌جز ۲ رشته مهندسی و پول در مجموع با سهم ۱/ ۰‌درصد در بازار و کاهش ۸/ ۴ و ۴/ ۳درصد در تعداد بیمه‌نامه‌های صادره) و رشد ۱/ ۳۲‌درصدی تعداد موارد خسارت پرداختی بازار، بیشتر به‌دلیل رشد ۱/ ۳۴درصدی این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (۱/ ۹۴درصد) از تعداد خسارت‌های پرداختی بازار بیمه بوده است.