به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، میرهاشم موسوی در جلسه بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: برنامه‌‌‌های تحولی سال آینده تامین اجتماعی همراه با منطق بیمه‌‌‌ای است و ما با توجه جدی به مباحث کارشناسی و بررسی دقیق و همه‌جانبه مسائل سازمان و کشور، بودجه سال آینده را طراحی می‌‌‌کنیم. وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای تحول باید همراه با هدف‌‌‌گذاری دقیق و واقعی باشد، گفت: ما باید نقاط مطلوب و آرمانی را هدف‌‌‌گیری کنیم و به سمت این اهداف حرکت و برنامه عملیاتی منطقی برای تحقق این اهداف طراحی کنیم.  مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی وجود اراده و انگیزه قوی برای پیشبرد اهداف را لازمه موفقیت برنامه‌‌‌های تحولی دانست و گفت: امکان تحقق برنامه‌‌‌های تحولی وجود دارد و انتظار داریم که مدیران و کارکنان سازمان با انگیزه و اعتماد برای تحقق این برنامه‌‌‌ها تلاش کنند.  موسوی با تاکید بر اینکه بیمه تامین اجتماعی حق همگانی است، گفت: باید برای ایجاد پوشش کامل بیمه در جامعه برنامه‌‌‌ریزی کنیم و در بودجه سال آینده اهداف مشخصی را در زمینه افزایش پوشش بیمه به‌ویژه بیمه فراگیر خانواده ایرانی تعریف کرده‌‌‌ایم. وی افزود: باید در کنار هم و با ایجاد انگیزه در مجموعه همکاران و تعریف مشوق‌‌‌های موثر به دنبال جذب بیمه‌شدگان جدید باشیم و سازمان تامین اجتماعی را به سوی تحول جدی ببریم.  مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزایش منابع و مدیریت مصارف را مبنا و هدف بودجه‌‌‌ریزی در این سازمان دانست و گفت: با رویکرد بیمه‌ای باید ظرفیت‌‌‌های درآمدی را ارتقا دهیم و بهترین راهکارها را برای تحقق اهداف و اجرای برنامه‌‌‌ها در پیش بگیریم.  موسوی جلوگیری از فرار بیمه‌‌‌ای و افزایش پوشش را از مهم‌ترین اهداف سازمان تامین اجتماعی در بودجه سال آینده عنوان و اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها سال ۱۴۰۱ سال بهبود فضای اقتصاد کشور است و بر این اساس به آینده و اقتصاد کشور بر اساس تحلیل‌های اقتصادی امیدواریم و انتظار داریم که سال آینده شاهد تحول و بهبود شرایط اقتصادی کشور باشیم.  موسوی برنامه‌‌‌ریزی برای ایجاد بیمه تکمیلی بازنشستگی را یکی دیگر از اولویت‌های سال آینده در سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: با این کار به دنبال ایجاد تحول در نظام رفاه اجتماعی کشور هستیم و برنامه مناسبی درباره این موضوع در حال تدوین است. وی مدیریت بهینه هزینه‌‌‌ها را یکی از مهم‌ترین اولویت‌‌‌ها دانست و گفت: در حوزه درمان انتظار داریم از منابعی که برای ارائه خدمات در هر دو بخش درمان مستقیم و مراکز درمانی طرف قرارداد تخصیص می‌‌‌یابد بهترین استفاده و بهره‌‌‌برداری برای ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش صورت گیرد.  موسوی افزایش دقت و استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات در بررسی اسناد مراکز درمانی را مورد تاکید قرارداد و گفت: خرید راهبردی خدمات نیز یکی از اولویت‌‌‌های مهم حوزه درمان است و می‌توانیم با یک سازوکار دقیق، اختیار انتخاب بیشتری به بیمه‌شدگان بدهیم و بتوانیم از بیمه‌شدگان نیز برای مدیریت هزینه استفاده کنیم. وی ارتقای کیفیت خدمات درمانی همزمان با مدیریت منابع را امکان‌‌‌پذیر دانست و افزود: ما خواستار ارتقای کیفیت خدمات و همزمان کنترل و مدیریت هزینه‌‌‌ها هستیم. در حوزه درمان نقاط بحرانی هزینه داریم و در نقاطی که هزینه غیرطبیعی داریم باید برای مدیریت و کنترل این هزینه‌ها اقدام کنیم.