به گزارش روابط عمومی اداره کل غرب تهران بزرگ، فرهاد سلیمان‌‌‌منش، سرپرست تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ که در نشست کمیته بازاریابی طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی این اداره کل سخن می‌‌‌گفت، افزود: دانشجویان در حال تحصیل که فاقد بیمه هستند یا حتی تحت تکفل والدین خود بوده و از خدمات درمانی بهره‌‌‌مند هستند یا به عنوان مستمری‌‌‌بگیر سازمان هستند می‌توانند با ارائه کارت دانشجویی از طریق مراجعه به شعب یا سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی es. tamin. ir با ارائه درخواست و احراز شرایط مقرر نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه خود اقدام کنند.

سلیمان‌‌‌منش، ماهیت آینده‌‌‌نگری، خدمت به جامعه ایرانی و سهم در سازندگی کشور را از نشانه‌‌‌های علاقه‌‌‌مندی دانشجویان به بیمه تامین اجتماعی دانست و تاکید کرد: بازنشستگی، داشتن سابقه پرداخت حق بیمه جهت رزومه کاری، دسترسی آسان به مزایای بیمه‌‌‌ای و درمانی و امید به آینده از تمایلات دانشجویان به بیمه تامین اجتماعی است.

او تصریح کرد: پرداخت حق بیمه به سه شکل امکان‌‌‌پذیر است که نرخ ۱۲‌درصد شامل خدمات بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی، نرخ ۱۴‌درصد که شامل خدمات بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نرخ ۱۸‌درصد که خدمات بازنشستگی، فوت قبل و بعد از بازنشستگی و ازکارافتادگی را شامل می‌شود.

سلیمان‌‌‌منش تاکید کرد: در صورتی که دانشجویان متقاضی دریافت خدمات درمانی هستند و تحت حمایت بیمه درمانی تبعی والدین خود نیستند، در صورت درخواست بیمه درمان، سرانه درمان به این مبلغ اضافه می‌‌‌شود که بر مبنای حداقل حقوق ماهانه ۷۱‌هزار و ۶۰۰ تومان است. دانشجویان می‌توانند با داشتن شرایط سنی والدین خود را نیز تحت تکفل خود قرار دهند و از امکانات مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات مراکز تشخیصی، درمانی و دارویی طرف قرارداد این سازمان استفاده کنند.

سرپرست تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ، دسترسی آسان دانشجویان به عقد قرارداد و تسهیل خدمات را از تلاش‌‌‌های تامین اجتماعی در ارتقای رضایتمندی آنها برشمرد و افزود: در طرح بیمه دانشجویی، مهلت پرداخت حق بیمه در بدو بیمه‌‌‌پردازی از تاریخ انعقاد قرارداد یک ماه بوده و در ادامه باید حق بیمه هر ماه را تا حداکثر پایان ۲ ماه بعد پرداخت کرد. از فروردین هر سال تا حداکثر مرداد سال بعد نیز امکان پرداخت حق بیمه به صورت پیش‌‌‌پرداخت میسر است. او افزود: حداقل سن درخواست بیمه دانشجویان ۱۸ سال و حداکثر درخواست ۵۰ سال تمام برای متقاضیان بیمه دانشجویی است که البته در صورت داشتن مازاد سنی معادل مازاد سن نسبت به ۵۰ سال موردنیاز است.

سرپرست تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ در پایان یادآور شد: در حال حاضر تعداد ۲‌هزار و ۶۳ نفر از دانشجویان در شعب غرب تهران بزرگ تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی دانشجویان قرار دارند که از این تعداد هزار و ۶۸۸ نفر آقایان و ۳۷۵نفر بانوان هستند که از این تعداد ۷۹۱ مورد به صورت غیرحضوری است.