تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌‌‌‌های خدمات کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان ١٤٠٠ به ۱/ ۱۱درصد رسید که در مقــایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲/ ۱۱) ۱/ ۰واحــــد درصد کاهش دارد. کمتـــرین تورم فصلــی به ترتیب مربوط به بخش‌‌‌‌های «آب‌‌‌‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعـــالیت‌‌‌‌های تصفیه» (۳ درصد) و «اطلاعات و ارتباطات» (۲/ ۴ درصد) است. بیشترین تورم فصلی نیز به ترتیب متعلق به «فعالیت‌‌‌‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» (۸/ ۱۷) و «فعالیت‌‌‌‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» (۳/ ۱۶ درصد) است.

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌‌‌‌های خدمات کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان ١٤٠٠ به ۸/ ۴۷ درصد رسیــد که در مقایسه با همیــن اطلاع در فصل قبل (۷/ ۴۸) ۹/ ۰واحـــد درصد کاهش داشته است. به عبــــارتی، میــانگین قیمت دریافتی از سوی ارائه‌‌‌‌‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠٠ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٩، ۸/ ۴۷درصد افزایش دارد. در بخش‌‌‌‌های خدمات کمترین نرخ به ترتیب مربوط به بخش «اطلاعات و ارتباطات» (۵/ ۲۳ درصد) و «فعالیت‌‌‌‌های املاک و مستغلات» (۸/ ۲۴) و بیشترین نرخ به ترتیب مربوط به بخش «فعالیت‌‌‌‌‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» (۱/ ۸۷ درصد) و «فعالیت‌‌‌‌های اداری و خدمات پشتیبانی» (۱/ ۷۷) است.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند