از مدت اجرای طرح ۳۰۷۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ درخواست برای کمک‌هزینه ازدواج، کمک‌هزینه کفن و دفن و خرید خدمت سربازی نیز بیش از ۸۰ درصد به صورت غیرحضوری انجام شده است. از مجموع ۶۱هزار درخواست کمک‌هزینه ازدواج، ۵۰ هزار و ۴۰۰مورد طی این مدت به صورت الکترونیکی انجام شده است. همچنین از مجموع ۲۲هزار درخواست کمک‌هزینه کفن و دفن، ۱۸هزار و ۲۰۰مورد به صورت غیرحضوری درخواست شده است.  طی مدت یادشده ۸۶درصد درخواست‌‌‌ها برای خرید خدمت سربازی نیز در سامانه خدمات غیرحضوری انجام شده، به طوری که از ۷۱۰ هزار درخواست این خدمت، ۶۰۷هزار و ۶۰۰ مورد بدون مراجعه به شعبه و استفاده از سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی ثبت شده است.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند