تورم ۶/ ۰ درصدی که بالا‌ترین تورم ثبت شده در سوئیس طی ۲۴ ماه اخیر محسوب می‌شود بیش از همه تحت‌تاثیر افزایش قیمت بخش حمل‌ونقل با ۷/ ۴ درصد قرار گرفته است. طی این مدت کمترین تورم مربوط به مواد غذایی و نوشیدنی با تورم منفی ۸/ ۲ درصدی بوده است. در بین سایر بخش‌ها، تورم بخش رستوران و هتلداری ۶/ ۱ درصد و مراقبت‌های درمانی منفی ۳/ ۰ درصد اندازه گیری شده است.

متوسط نرخ تورم سوئیس در بازه زمانی ۱۹۵۶ تا ۲۰۲۱ معادل ۹۶/ ۱ درصد بوده است که در این بین بالاترین تورم ثبت شده مربوط به نرخ ۹۲/ ۱۱ درصدی دسامبر سال ۱۹۷۳ و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۴/ ۱ درصدی اوت سال ۲۰۱۵ بوده است.

هسته تورمی که تغییرات قیمتی انرژی و موادغذایی را به دلیل نوسانات بالای آنها در نظر نمی‌گیرد طی این مدت به منفی ۱/ ۰ درصد رسیده است.

 بر مبنای ماهانه نیز تورم سوئیس در این ماه ۱/ ۰ درصد بوده است.نرخ تورم در دیگر کشور فرانسوی‌زبان یعنی بلژیک نیز افزایشی بوده به گونه‌ای که متوسط نرخ تورم بلژیک در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن به ۶۳/ ۱ درصد رسیده که ۱۷/ ۰ درصد بیشتر از نرخ تورم ثبت شده برای دوره منتهی به ماه قبل و ۰۸/ ۰ درصد بالاتر از نرخ تورم پیش‌بینی شده قبلی برای این کشور محسوب می‌شود.

این تورم که بالا‌ترین تورم ثبت شده در این کشور در ۹ ماه اخیر محسوب می‌شود بیش از همه تحت‌تاثیر افزایش قیمت در بخش‌های حمل‌ونقل، لوازم منزل و مراقبت‌های درمانی قرار گرفته است.

بر مبنای ماهانه تورم این ماه ۲۳/ ۰ درصد اندازه‌گیری شده که نسبت به ماه قبل آن ۰۸/ ۰ درصد بیشتر است. متوسط نرخ تورم بلژیک در بازه زمانی ۱۹۲۱ تا ۲۰۲۱ معادل ۳۲/ ۵ درصد بوده که در این بین بالاترین تورم ثبت شده مربوط به نرخ ۸۱/ ۲۲۲ درصدی ژانویه سال ۱۹۴۷ و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۱۱/ ۱۸ درصدی اکتبر سال ۱۹۲۱ بوده است.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند