بر این اساس متن زیر به‌عنوان تبصره به بند ۶ الحاق می‌شود:  تبصره- محدودیت موضوع قسمت اخیر جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور فقط شامل حقوق پایه و گروه (برای مشمولان قانون استخدام کشوری) حقوق مبنا و افزایش سنواتی (برای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) حقوق ثابت (برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری) و عناوین مشابه در نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی دارای مقررات پرداخت خاص است. فوق‌العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی(یا عناوین مشابه) از شمول این محدودیت مستثنی هستند. همچنین متن زیر به‌عنوان بند (۱۰) الحاق می‌شود:

۱۰- منظور از دریافتی کارکنان و تفاوت تطبیق آن در اجرای قسمت اخیر بند (۷) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مجموع دریافتی بندهای زیر است:

الف- حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی در مقایسه با حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) در سال ۱۳۹۹

ب- پرداخت تفاوت تطبیق ثابت بابت مزایای غیرمستمر خارج ازحکم کارگزینی در هر ماده در مقایسه با پرداخت مشابه در همان ماده در سال ۱۳۹۹ در صورت تایید مقام مجاز هزینه

این مطلب برایم مفید است
19 نفر این پست را پسندیده اند