به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی سازمان تامین‌اجتماعی، از مجموع جمعیت تحت پوشش این سازمان، ۳۷میلیون و ۳۱۵هزار و ۴۶۹نفر بیمه‌شده و ۷میلیون و ۲۰۹هزار و ۵۴۲نفر مستمری‌بگیر هستند. از مجموع بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی تا پایان اسفند سال گذشته، ۱۴میلیون و ۵۸۰هزار و ۱۸۸نفر در ردیف بیمه‌شده اصلی و ۲۲میلیون و ۷۳۵هزار و ۲۸۱نفر به‌عنوان بیمه‌شده تبعی قرار دارند.

بیمه‌شدگان اجباری با ۱۰میلیون، ۷۸هزار و ۷۳نفر بیشترین تعداد بیمه‌شدگان اصلی سازمان تامین‌اجتماعی را تشکیل می‌دهند و بیمه‌شدگان خاص با ۴میلیون و ۱۲۹هزار و ۱۴۰نفر، مقرری بگیران بیمه بیکاری با ۲۱۳هزار و ۹۸۲نفر و بیمه‌شدگان توافقی با ۱۵۸هزار و ۹۹۳نفر دیگر گروه‌های بیمه‌شدگان اصلی این سازمان هستند.

در گروه‌های بیمه‌شدگان خاص، زنبورداران (۳هزارنفر)، خادمین مساجد (۲۸هزار و۶۱۰نفر)، باربران (۴۲هزار و ۵۶۵نفر)، کارفرمایان صنفی (۱۴۲هزار و۷۵۸نفر)، بافندگان (۲۷۲هزار و۶۳۳نفر)، اختیاری (۷۲۳هزار و ۸۶۷نفر)، کارگران ساختمانی (۸۳۵هزار و ۷۷۹نفر)، رانندگان (۸۹۳هزار و ۲۵۹نفر) و حرف و مشاغل آزاد  (یک‌میلیون و ۱۸۶هزار و۶۶۱نفر) قرار دارند.

همچنین از مجموع مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی در همین مدت، ۴میلیون و ۲۲۸هزار و ۸۹۹نفر آنها مستمری‌بگیر اصلی و ۲میلیون و ۹۸۰هزار و ۶۴۳نفر مستمری‌بگیر تبعی هستند. در گروه مستمری‌بگیران اصلی تامین‌اجتماعی می‌توان به ۲میلیون و ۲۰۸هزار و ۳۰۲نفر بازنشسته و ۹۵۹هزار و ۸۶۰نفر بازمانده و ۱۴۱هزار و ۵۵۸نفر ازکارافتاده اشاره کرد.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند