به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی سازمان تامین‌اجتماعی، براساس این بخشنامه و به‌منظور استفاده از حداکثر ظرفیت‌های موجود برای تقویت فرآیند بازرسی از کارگاه‌ها و امکان‌دستیابی به اطلاعات جامع و کامل بیمه‌شدگان شاغل، از تاریخ ۲۲اردیبهشت سال‌جاری با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه و ملحوظ نظر قراردادن موارد زیر بازرسی از کارگاه‌ها از طریق کارگزاری‌های رسمی سازمان تامین‌اجتماعی قابل اجرا خواهد بود:

الف) بازرسی از کارگاه‌های شناسایی‌شده جدید فاقد کد کارگاهی و دارای کارگر: کارگزاری‌های تابعه پس از انجام فرآیند پلاک‌برداری و شناسایی کارگاه‌های جدید فاقد کد کارگاهی دارای کارگر پس از اخذ مدارک کامل شناخت کارفرمایی مطابق ضوابط و مقررات جاری سازمان، باید نسبت به درج فعالیت عمده و عملی کارگاه، نام کارفرما، نوع صنف و مشخصات افراد شاغل کارگاه و درج هویتی کامل مطابق مدارک شناسایی بیمه‌شده (شناسنامه یا کارت‌ملی) با نهایت دقت‌نظر و همراه با دریافت مستندات مربوطه در سامانه بازرسی الکترونیک اقدام و مراتب را پس از تایید مسوول کارگزاری به شعبه ذی‌ربط ارسال کنند.مسوول بازرسی شعبه تامین‌اجتماعی به منظور اعمال نظارت و کنترل موثر بر صحت گزارش‌های بازرسی انجام‌شده باید حداکثر ظرف مدت یک‌هفته پس از دریافت گزارش بازرسی از کارگاه‌های شناسایی‌‌شده فاقد کد کارگاهی، نسبت به بررسی گزارش‌های واصله اقدام کند و مراتب تایید یا عدم‌تایید گزارش مربوطه را با ذکر علت در سیستم بازرسی الکترونیک مشخص کند و کارگزاری مکلف است ظرف مدت سه روز اداری نسبت به بررسی و رفع نقایص اعلامی از سوی شعبه اقدام کند.

ب) بازرسی دوره‌ای از سایر کارگاه‌های دارای پرونده مطالباتی: واحد بازرسی شعبه تامین‌اجتماعی می‌تواند به‌منظور استفاده بهینه از ظرفیت کارگزاری‌های رسمی و افزایش سرعت و ارتقای کیفیت گزارش‌های بازرسی، انجام بازرسی از کارگاه‌هایی که دارای پرونده مطالباتی نزد شعبه هستند را از طریق سامانه بازرسی الکترونیک به کارگزاری‌ها اختصاص دهد.

در این بخشنامه تاکید شده ‌است، انجام بازرسی از کارگاه‌های بالای ۵۰‌نفر، کارگاه‌های خانوادگی، پیمانکاری‌ها، کارگاه‌‌‌های دولتی، کارگاه‌های مشمول کمک دولت وکارگاه‌های مستقر در اماکن مسکونی توسط کارگزاری‌ها مجاز نیست.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند