در این موج ابتدا تعداد فوتی‌های روزانه به قله خود رسید و سپس با یک وقفه تعداد مبتلایان روزانه به بیشترین میزان خود رسید. در ادامه شاهد موج دوم کرونا در تابستان به‌رغم گرم شدن هوا بودیم. روند این موج برعکس موج قبلی بود به نحوی که تعداد مبتلایان روزانه زودتر از فوتی‌ها به قله خود رسید. موج سوم شدیدترین موج از ابتدای شیوع بود.

این موج در پاییز سال 99 و در ماه آبان رخ داد. این موج شبیه موج اول بود و تعداد فوتی‌ها با یک وقفه زمانی زودتر از مبتلایان روزانه به اوج خود رسید. در نهایت با شروع فصل بهار سال 1400 شاهد نشانه‌هایی از آغاز موج چهارم هستیم. در موج چهارم کرونا تعداد مبتلایان از 23 هزار مورد، تعداد فوتی‌ها 274 مورد و آزمایش‌های روزانه بیش از 96 هزار مورد است. با وجود این در پیک چهارم به‌رغم افزایش تعداد تست‌ها و مبتلایان این میزان حداکثر به 2/ 28 درصد رسیده است که از پیک سوم کمتر است. همچنین در پیک مذکور حداکثر تعداد بیماران بدحال 4440 مورد و حداکثر تعداد بستری‌شده‌ها به میزان 7849 مورد ثبت شده است. آمار مبتلایان روزانه حکایت از این دارد که اگر تدبیر خاصی در این باره اندیشیده نشود باید شاهد موج چهار کرونا در فصل بهار باشیم. این شرایط درحالی رقم خورده است که اکثر کشورهای دنیا به وضعیت قابل‌قبولی در واکسینه کردن مردم خود رسیده‌اند حال اینکه در کشور ما این وضعیت قابل قبول نیست. با وجود اینکه آمار دقیقی در این رابطه وجود ندارد ولی به‌نظر می‌رسد تا به امروز کمتر از یک درصد جمعیت کل کشور موفق به تزریق واکسن کرونا شده‌اند.

جهش‌های بی‌سابقه مبتلایان روزانه

تحلیل آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد فراز و نشیب‌های متعددی در آمار مبتلایان به کرونا از ابتدای شیوع این پاندمی ثبت شده است. برای نخستین بار در 8 اسفند 98 با ثبت 106 نفر، شمار مبتلایان روزانه سه‌رقمی شد. در ادامه این روند صعودی ادامه داشت تا جایی که در 16 اسفند همان سال با ثبت 1234 نفر، شمار مبتلایان کرونایی چهار رقمی شد.

6 فروردین و 9 فروردین به ترتیب با ثبت 2206 و 3076 مبتلا، رکوردهای جدیدی از شمار مبتلایان کرونایی ثبت شد. از نیمه دوم فروردین تا نیمه دوم اردیبهشت این روند نزولی شد. بعد از این تاریخ دوباره این روند صعودی شد و در تاریخ 15 خرداد با ثبت 3574 مبتلا قله جدیدی ثبت شد. بعد از آن تا پایان شهریور مجددا روند شکل نزولی به خود گرفت.

اما بعد از این تاریخ و با شروع فصل پاییز شیب صعودی ادامه پیدا کرد به‌طوری‌که در تاریخ 15 مهر برای اولین بار از 4 هزار مبتلای روزانه فراتر رفت و رقم 4151 مبتلا ثبت شد. در روزهای پایانی مهر نیز این روند به شکل افزایشی ادامه پیدا کرد تا اینکه در تاریخ 29 مهر با ثبت رکورد دیگری از شمار مبتلایان این آمار از 5 هزار نفر فراتر رفت و به میزان 5039 نفر رسید.

با شروع آبان نیز این روند صعودی شد و در دوم آبان با ثبت 6134 مبتلا این میزان از 6 هزار نفر نیز فراتر رفت. در تاریخ 8 آبان رکورد بی‌سابقه‌ای در شمار مبتلایان ثبت شد و از 8 هزار نفر فراتر رفت و به میزان 8293 نفر رسید. در ماه‌های پایانی آبان این روند افزایشی غیرقابل کنترل شد و تا 28 آبان به میزان 13421 نفر رسید. در ادامه این روند با افت و خیز همراه شد به نحوی که در تاریخ 7 آذر با ثبت رکورد 14051 از 14 هزار نفر هم فراتر رفت. در ادامه تب بالای مبتلایان در پاییز فروکش کرد و این روند تا پایان سال 99 و اوایل سال 1400 ادامه پیدا کرد. از 5 فروردین این روند صعودی دوباره شروع شده به نحوی که در تاریخ 19 فروردین به میزان 22586 نفر رسید. در 20 و 21 فروردین این آمار نزولی شد و در نهایت در دو روز اخیر دوباره روند صعودی به خود گرفت به نحوی که در 23 فروردین به میزان 23311 نفر رسید. حداکثر تعداد مبتلایان روزانه در پیک اول 3186 مورد، در پیک دوم 3574 مورد و در پیک سوم 14051 مورد ثبت شده است. این درحالی است که در پیک چهارم تعداد مبتلایان از 23‌هزار مورد فراتر رفته است.

روند صعودی فوتی‌های روزانه

تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد روند فوتی‌های روزانه با شیوع پاندمی کرونا افزایشی بوده است به‌طوری‌که در 25 اسفند سال 98 برای نخستین بار با ثبت رقم 113 فوتی برای اولین بار سه‌رقمی شد. از نیمه دوم فروردین سال‌99 تا 24 خرداد این روند نزولی و زیر 100 فوتی بود. این روند بعد از این تاریخ دوباره شکل صعودی به خود گرفت تا اینکه در 17 تیر به 200 نفر رسید. از نیمه دوم مرداد تا نیمه دوم شهریور این روند نزولی بود.

از نیمه دوم شهریور دوباره این روند صعودی شد به‌طوری‌که در 28 مهر برای اولین بار با ثبت رکورد 337 فوتی از 330 نفر هم فراتر رفت. در ادامه فصل پاییز این روند ادامه داشت به‌طوری‌که در تاریخ 7 آبان با اختلاف 69 واحدی نسبت به روز قبل به رکورد قابل‌توجه 415 فوتی روزانه رسید. این روند در ادامه به‌صورت پله‌ای سقوط کرد به نحوی که در تاریخ 16 دی به زیر 100 نفر در روز رسید. تعداد فوتی‌های روزانه تا پایان سال به جز در سه تاریخ 18 دی، 11 اسفند و 25 اسفند دورقمی باقی ماند. با شروع سال جدید و افزایش تعداد مسافرت‌ها این روند دوباره صعودی شده است به نحوی که در 21 فروردین به 193 نفر رسیده است. در روز 22 فروردین با اختلاف 65 واحدی این میزان به 258 مورد رسید و در 23 فروردین این آمار به 274 نفر رسید. نکته قابل ذکر دیگر اینکه در پیک اول کرونا حداکثر تعداد فوتی‌ها به 158 مورد هم رسید. در پیک دوم این میزان 235 مورد گزارش شد و در پیک سوم به 486 مورد رسید. در پیک چهارم که هنوز در ابتدای آن هستیم این میزان به 274 نفر رسیده است.

آزمایش‌های روزانه بیشتر از 80 هزار شد

یکی از نکات قابل ذکر در افزایش آمار مذکور به‌دلیل افزایش آزمایش‌های روزانه است. تحلیل آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد این آزمایش‌ها از حدود 10 هزار تست در 20 فروردین سال 99 به میزان 20 هزار تست در 9 خرداد همان سال رسید. در ادامه این روند صعودی شد و به میزان حدود 30 هزار نفر در 3 آبان رسید. در 22 آبان این آزمایش از 40 هزار مورد فراتر رفت. در 29 آذر این آمار از 50 هزار تست روزانه فراتر رفت. این روند صعودی تا جایی ادامه داشت که در تاریخ 16 اسفند از 61 هزار تست فراتر رفت. با شروع سال جدید تست‌های روزانه روند صعودی داشته به‌طوری که در 11 فروردین از 70 هزار مورد و در 19 فروردین از 80 هزار مورد فراتر رفت. در روز دوشنبه این آمار از 96 هزار تست فراتر رفته است. تحلیل آمارهای رسمی از این موضوع حکایت دارد که حداکثر نسبت مبتلایان به آزمایش‌های روزانه در پیک اول به میزان 3/ 20 درصد و در پیک دوم به 7/ 10 درصد رسید. در پیک سوم این میزان به 4/ 35 درصد رسید. در پیک چهارم با وجود افزایش تعداد تست‌ها و مبتلایان این میزان حداکثر به میزان 2/ 28 درصد گزارش شده است.

آمار نگران‌کننده بیماران بدحال

تحلیل آمارهای رسمی در مورد وضعیت بیماران بدحال نشان می‌دهد که از 7 فروردین ماه روند افزایشی بیماران بدحال شروع شده است به نحوی که در 16 فروردین با ثبت 4103 مورد رکورد این شاخص را به خود اختصاص داد. بعد از این تاریخ وضعیت بیماران بدحال روند نزولی به خود گرفت به‌صورتی که در تاریخ 11 خرداد با ثبت 2527 مورد کمترین آمار بیماران بدحال به ثبت رسید. بعد از این تاریخ این شاخص دوباره روند صعودی به خود گرفت به‌طوری‌که در تاریخ 8 آذر با ثبت 5865 مورد رکورد مجددی از وضعیت بیماران بدحال رقم خورد. در ادامه این روند به‌صورت پله‌ای سقوط کرد و این روند تا پایان سال ادامه پیدا کرد. با شروع سال جدید و از 4 فروردین دوباره این روند صعودی شده است به نحوی که از در23 فروردین به 4440 مورد رسید. این بیشترین میزان بیماران بدحال در موج چهارم بوده است. بررسی وضعیت بیماران بدحال در 3 پیک گذشته پاندمی کرونا حاکی از این است که در پیک اول حداکثر بیماران بدحال به 4103 مورد رسید. در پیک دوم حداکثر بیماران بدحال به 4156 مورد و در پیک سوم به 5865 مورد رسید.

سیر صعودی افراد بستری شده

تحلیل آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد که از خردادماه این آمار، روند افزایشی به خود گرفته است به نحوی‌که در 28 خردادماه از هزار نفر عبور کرد. این وضعیت تا اوایل مرداد ماه حفظ شده است به نحوی که در تاریخ 2 مرداد با ثبت 2004 مورد بیشترین آمار را از شروع این بیماری ثبت کرده است. بعد از این افزایش شاهد کاهش تدریجی آمار افراد بستری‌ شده‌های کرونا بودیم، به‌طوری‌که در 10 شهریور با ثبت 573 مورد به روند کاهشی خود پایان داد. بعد از این تاریخ دوباره این آمار روند افزایشی به خود گرفت به‌طوری‌که در تاریخ 12 آبان میزان افراد بستری شده از مرز 3 هزار نفر عبور کرد. در ادامه این روند نزولی با افت و خیز ملایم تا پایان اسفند برقرار بود به نحوی در 30 اسفند رکورد بی‌سابقه 7849 مورد را ثبت کرد. با شروع سال جدید و با یک روز وقفه دوباره این وضعیت روند صعودی به خود گرفت به نحوی که در 23 فروردین به 2884 مورد رسید. بررسی‌های رسمی نشان از این دارد که در پیک دوم حداکثر تعداد افراد بستری شده به 2004 مورد رسید. در پیک سوم به میزان 3574 مورد رسید. همچنین اکثر تعداد بستری شده‌ها در آغاز پیک چهارم به میزان 7849 مورد ثبت شده است.

این مطلب برایم مفید است
27 نفر این پست را پسندیده اند