در این مدت شمار افراد فاقد شغل در مقایسه با ماه قبل ۱۸۰۰ نفر کمتر شده و به ۱۶۷ هزار و ۹۵۳ نفر رسیده است. در بین جوانان، نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۲۴ سال سوئیسی با ۱/ ۰ درصد کاهش نسبت به رقم ثبت شده در ماه قبل به ۳/ ۳ درصد تا پایان این ماه رسیده که کمترین سطح ثبت شده دو ماه اخیر محسوب می‌شود. طی این مدت شمار بیکاران جوان سوئیسی ۴۳ هزار و ۸۷۲ نفر کمتر شده و به ۱۷ هزار و ۳۲۸ نفر رسیده است.

متوسط نرخ بیکاری سوئیس از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰ برابر با ۲۲/ ۳ درصد بوده که بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده مربوط به ۷/ ۵ درصد ژانویه ۱۹۹۷ و کمترین نرخ بیکاری ثبت شده نیز ۵/ ۱ درصد مه  ‌۲۰۰۱ بوده است.

همچنین نرخ بیکاری کره‌جنوبی تا پایان ماه ژانویه با ۸/ ۰ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۴/ ۵ درصد رسید که این نرخ بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور طی ۲۱ سال اخیر محسوب می‌شود. طی این مدت شمار بیکاران کره‌جنوبی با ۲۶۲ هزار نفر افزایش به یک میلیون و ۵۱۹ هزار نفر رسیده است.

از سوی دیگر اما شمار شاغلان نیز ۲۹۸ هزار نفر نسبت به ماه قبل کمتر شده و به ۲۶ میلیون و ۴۸۵ هزار نفر رسیده است. نرخ مشارکت در بازار کار که بیانگر جمعیت فعال ۱۸ تا ۶۴ سال است به ۳/ ۶۲ درصد رسیده که ۱/ ۰ درصد کمتر از رقم ثبت شده برای ماه قبل است. نرخ اشتغال نیز با ۹/ ۰ درصد کاهش به ۹/ ۵۸ درصد رسید.

متوسط نرخ بیکاری در کره‌جنوبی در بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۰ معادل ۶۴/ ۳ درصد بوده که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به ۱/ ۷ درصد در ژوئن ۱۹۹۹ و کمترین رقم نیز ۳ درصد سپتامبر ۲۰۰۲ است.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند