دهقان تاکید کرد: آنچه طرح شده نداشتن پرونده مالیاتی یا هویت مالیاتی بود که خوشبختانه با امکاناتی که برقرار شده در مسیری هستیم که پرونده مالیاتی و هویت مالیاتی برای این دسته از پذیرندگان درست شود. او بیان کرد: درحالی‌که ما در شبکه پرداخت جزئیات کاملی از اطلاعات مربوط به دارندگان ابزارهای پذیرش و دستگاه‌های کارت‌خوان را داریم، رصد می‌کنیم، استعلام می‌گیریم، پایش می‌کنیم و در نهایت برایمان مهم است که در این فضا، هویت دقیقی از این دسته از ابزارهای پذیرش را همواره در رصد و پایش خودمان داشته باشیم.

مسوولیت درگاه‌های اجاره‌ای با دارندگان آن است

افرادی که درگاه خود را اجاره می‌دهند مسوولیت‌های اجرایی آن را هم باید بپذیرند. برخی از این درگاه‌ها در حوزه‌های تخلفات و جرائم کیفری استفاده می‌شوند که مسوولیت سنگینی را متوجه دارنده درگاه می‌کند. مدیرعامل شرکت شاپرک درباره وجود برخی درگاه‌های اجاره‌ای گفت: برخی اوقات شاهد این هستیم که یک ابزار پذیرش که عمدتا ابزارهای پذیرش اینترنتی هستند، از طرف دارندگان ابزار پذیرش به افراد دیگری که شغل مرتبطی ندارند، اجاره داده می‌شود.  دهقان تصریح کرد: طبیعتا برخی از تخلفات در این حوزه مربوط به عدم‌تطابق کد صنف ثبت شده در شرکت شاپرک با نوع فعالیتی است که در آنجا صورت می‌گیرد که در این‌باره لازم است اشاره کنم با امکاناتی که در حال حاضر داریم و امکان رصد این حوزه و کشف رفتارهایی که کد صنف را با توجه به نوع فعالیت تشخیص می‌دهد وجود دارد، امکاناتی را به شرکت‌های پرداخت ارائه کردیم و اطلاعاتی به آنها دادیم که با این موضوع برخورد کنند. او ادامه داد: طبیعتا افرادی که درگاه خود را اجاره می‌دهند مسوولیت‌های اجرایی آن را هم باید بپذیرند. برخی از این درگاه‌ها متاسفانه در حوزه‌های تخلفات و جرائم کیفری استفاده می‌شوند که مسوولیت‌های سنگینی را متوجه دارنده درگاه می‌کند.  مدیرعامل شرکت شاپرک تاکید کرد: هرچند که با برخوردها و پایشی که در این حوزه بود عمده این موارد از شبکه پرداخت خارج شدند و به کانال جایگزین مهاجرت کردند، اما برای باقی‌مانده موارد، هم در حوزه درگاه‌های اجاره‌ای و هم کارت‌های اجاره‌ای باید توجه داشته باشند که مسوولیت سنگینی برایشان به‌دنبال خواهد داشت.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند