نتایج برخی از نظرسنجی‌های داخلی نشان می‌دهد که بسیاری از افراد، زدن واکسن را منوط به نوع واکسن مورد استفاده می‌دانند. همچنین نتایج دیگر نظرسنجی‌ها از امید بالای مردم به واکسن کرونا ایرانی دلالت دارد. در نهایت در نظرسنجی‌های خارجی نکته قابل ذکر این است که اقبال عموم مردم به واکسیناسیون در بازه سه ماهه اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است. در هرحال باید به این نکته توجه داشت که یک نظرسنجی باید از یکسری قواعد خاص در نمونه‌گیری تصادفی استفاده کند که نتایج آن قابل استناد باشد. این موضوعی است که برگزارکنندگان نظرسنجی‌های داخلی باید اهتمام و دقت بیشتری به آن بگمارند.

  تزریق مشروط واکسن

روز سه‌شنبه «اقتصاد نیوز» نتایج نظرسنجی از مخاطبان خود را در مورد زدن یا نزدن واکسن کرونا منتشر کرد. در همین راستا «دنیای‌اقتصاد» با توجه به اهمیت موضوع به بررسی نظرسنجی‌های داخلی و خارجی در مورد واکسن کرونا پرداخته است. از هفته گذشته با آغاز روند واکسیناسیون در ایران، «سایت اقتصادنیوز» در یک نظرسنجی از مخاطبان خود پرسیده است که در صورتی که واکسیناسیون به‌صورت فراگیر انجام شود، چگونه رفتار خواهند کرد. از بین نزدیک به ۳۱ هزار و ۸۰۰ نفر از مخاطبان این کانال که در این نظرسنجی که از روز ۲۱ بهمن‌ماه آغاز شده شرکت کرده‌اند؛ تنها ۲۴ درصد گفته‌اند که فارغ از نوع آن، واکسن می‌زنند و در مقابل ۳۴ درصد گفته‌اند در هرصورت واکسن نخواهند زد. اما بخش عمده مخاطبان اقتصادنیوز، یعنی ۴۲ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، واکسن زدن یا نزدنشان را منوط به نوع واکسن می‌دانند. براساس نتایج این نظرسنجی می‌توان گفت که بسیاری از مخاطبان اقتصادنیوز، زدن واکسن را منوط به نوع واکسن مورد استفاده می‌دانند.

  امید بالا به واکسن ایرانی

یکی دیگر از نظرسنجی‌های داخلی صورت گرفته در همین راستا نظرسنجی «مرکز افکارسنجی ایرانیان» است. روز ۲۱ دی‌ماه آخرین نظرسنجی صورت گرفته توسط این مرکز با موضوع میزان اعتماد ایرانیان به واکسن کرونا منتشر شد. در این پژوهش میزان آگاهی، نگرش و رفتار شهروندان ایرانی درباره واکسن کرونا در یک جامعه آماری با یک هزار و ۶۷ نفر مورد ارزیابی قرار گرفته است. براساس این پژوهش حدود ۶۰ درصد پاسخگویان اظهار کرده‌اند که امید زیادی نسبت به تولید واکسن کرونا توسط دانشمندان و شرکت‌های ایرانی دارند، همچنین ۹/ ۲۹ درصد اعتماد خیلی زیادی به واکسن ایرانی دارند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که ۵۳ درصد از افراد شرکت‌کننده گفته‌اند در صورت واردات واکسن از کشورهای خارجی و تایید وزارت بهداشت از آن استفاده خواهند کرد. افزون بر این نتایج نظرسنجی این مرکز حاکی از آن است که حدود ۲/ ۷۲ درصد از افراد اعلام کرده‌اند از واکسن ایرانی کرونا در صورت تولید توسط شرکت‌های داخلی استفاده می‌کنند و ۸/ ۲۰ درصد اعلام کردند در صورت تولید واکسن کرونا توسط شرکت‌های داخلی از آن استفاده نمی‌کنند، همچنین از این جامعه آماری ۹/ ۶ درصد نمی‌دانستند در صورت تولید واکسن ایرانی از آن استفاده می‌کنند یا خیر. نکته دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده این است که ۴۰ درصد از افراد نمونه مورد مطالعه به واکسن‌هایی که توسط شرکت‌ها و کشورهای خارجی مختلف ساخته می‌شود هیچ‌گونه اعتمادی ندارند. همچنین مشاهده شده که افراد گروه‌های سنی بالاتر در مقایسه با افراد جوان بیشتر پیگیر اخبار مربوط به کرونا هستند. با این وجود نتایج نظرسنجی مذکور نشان می‌دهد که ۱/ ۲۳درصد از افراد پیگیری بسیار زیاد، ۴/ ۳۰ درصد پیگیری زیاد، ۴/ ۲۲ درصد تا حدودی پیگیر، ۹/ ۱۰ درصد پیگیری کم، ۵/ ۸ درصد پیگیری خیلی کم و ۶/ ۴ درصد اصلا پیگیر اخبار مرتبط با کرونا و تولید واکسن نیستند. آنچه از نتایج این نظرسنجی به‌دست می‌آید این است که بیش از نیمی از افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی نسبت به تولید واکسن کرونا توسط دانشمندان و شرکت‌های ایرانی امید بالایی دارند.

  افزایش اقبال عمومی به واکسن

نظرسنجی خارجی که به‌منظور بررسی در این گزارش مورد مطالعه قرار گرفته شده، نظرسنجی منتشر شده در کالج امپریال لندن است. نتایج منتشر شده از این نظرسنجی نشان می‌دهد که از بین ۱۳ هزار و ۵۰۰ شرکت‌کننده در این نظرسنجی، تمایل افراد شرکت‌کننده به تزریق واکسن به‌منظور ایمن‌سازی از ۴۱ درصد در نوامبر ۲۰۲۰ به ۵۴ درصد در ژانویه ۲۰۲۱ افزایش یافته است. این نظرسنجی در ۱۵ کشور مختلف انجام شده که از میان آنها در ۱۱ کشور تمایل افراد به واکسیناسیون افزایش داشته است. نکته قابل ذکر دیگر اینکه تمامی کشورهای شرکت‌کننده در این نظرسنجی جزو کشورهای پیشرفته محسوب می‌شوند. البته ایالات‌متحده آمریکا در این نظرسنجی حضور ندارد. کشورهای شرکت‌کننده در نظرسنجی شامل ژاپن، ایتالیا، استرالیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، نروژ، سنگاپور، کره‌جنوبی، اسپانیا، سوئد و بریتانیا است. نکته قابل‌توجه دیگر اینکه بریتانیا با ثبت آرای ۷۰ درصد بیشترین تعداد پاسخ‌دهندگان موافق به تزریق واکسن به خود اختصاص داده است. در سوی مقابل کشور فرانسه قرار دارد که کمترین تعداد پاسخ‌دهنده موافق را با ثبت آرای ۳۰ درصد به خود اختصاص داده است. این درحالی است که در فرانسه این میزان از ۱۵ درصد در نوامبر ۲۰۲۰ به ۳۰ درصد در ژانویه ۲۰۲۱ رسیده است. همچنین در بین کشورهای شرکت‌کننده، فرانسه با ثبت آرای ۴۰ درصد بیشترین افراد مخالف شدید تزریق واکسن کرونا را دارا است. افزون بر این حدود ۶۶ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی بیان کردند که به واکسن‌های موجود اعتماد دارند و در تمام کشورهای شرکت‌کننده به جز ژاپن این عدد بالاتر از ۵۰ درصد است. در بخش دیگر گزارش نتایج نظرسنجی به این موضوع اشاره شده که در بین کل جامعه آماری افراد شرکت‌کننده در این گزارش حدود ۴۲درصد از پاسخ‌دهندگان بیان کردند که شدیدا موافق واکسن زدن هستند، ۱۲ درصد موافقند که واکسن کرونا را تزریق کنند، ۲۰درصد در این رابطه نظری ندارند، ۱۰ درصد مخالفند و ۱۷ درصد شدیدا مخالف زدن واکسن هستند. جمع تعداد کسانی که موافق و شدیدا موافق هستند ۵۴ درصد است که نشان از افزایش اعتماد افراد به واکسن‌های کشف‌شده است. در همین رابطه نگرانی افراد از اثرات واکسن کرونا نیز کاهش داشته است.

 براساس آخرین نظرسنجی که در ژانویه انجام شده حدود ۴۴درصد از افراد گفته‌اند که نگرانی یا نگرانی شدید دارند. این نگرانی در ژاپن، کره‌جنوبی و اسپانیا بیشتر از سایر کشورها است و در استرالیا نگرانی از اثرات واکسن کرونا حداقل گزارش شده است. نکته پایانی اینکه گرچه کشور آمریکا در این نظرسنجی وجود ندارد ولی براساس نظرسنجی دیگری که شبکه سی‌ان‌ان در اواسط ژانویه ۲۰۲۱ از کاربران خود انجام داده ۶۶ درصد شرکت‌کنندگان آمریکایی بیان کرده‌اند که تمایل به تزریق واکسن کرونا دارند و با این کار موافق هستند. این موضوع درحالی است که در نظرسنجی که این رسانه در ماه اکتبر ۲۰۲۰ برگزار کرده بود تعداد موافقان به میزان ۵۵ درصد بود. نتایج نظرسنجی سی‌ان‌ان از رشد بالای ۱۰ درصدی موافقان واکسیناسیون در کشور آمریکا در بازه زمانی مذکور دارد.

55446

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند