دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در راستای تحقق عدالت آموزشی منطبق بر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات اصل سی‌ام قانون‌اساسی و از آنجا که حوزه‌های علمیه کشور، ماهیتا رسالت آموزشی و تربیتی در عرصه‌های دینی دارند و همانند دانشگاه‌ها، نهاد تعلیم و تربیت به‌حساب می‌آیند و از سوی دیگر وفق حکم مندرج در مفاد ماده (۵۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، خصوصا بند «ب» که به برخورداری حوزه‌های علمیه و مراکز خدمات حوزه‌های علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی تاکید دارد که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده و نیز مبتنی ‌بر بند «الف» ماده مزبور که دولت را مکلف کرده تا برنامه احداث مراکز و مدارس علمیه را در قوانین بودجه سنواتی ذیل فصل آموزش درج و اعتبارات مربوطه را پیش‌بینی کند.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند