او علت موافقت برخی نمایندگان با طرح بازنشستگی پیش از موعد را جایگزینی افراد بیکار با بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی و کمک به سطح اشتغال کشور عنوان و اظهار کرد: البته مخالفان معتقدند این طرح ضداشتغال است، چون افرادی که بازنشسته می‌شوند، باز هم شروع به کارهای مختلفی می‌کنند و بیکار در خانه نمی‌نشینند. سخنگوی کمیسیون اجتماعی افزود: در این صورت این افراد هم از صندوق بازنشستگی حقوق می‌گیرند و همزمان به شغل جدیدی روی می‌آورند. علاوه بر ایجاد مشاغل کاذب، دستگاه‌ها نمی‌خواهند نیروی کار دارای تجربه و تخصص را که به حدود ۴۵ سالگی می‌رسد، از دست بدهند.

این مطلب برایم مفید است
17 نفر این پست را پسندیده اند