به گفته کشاورز در این رابطه برگزاری جلسات هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات، کمیسیون‌ها و شوراهای پزشکی در دوره مذکور موقتا تعلیق می‌شود. همچنین معرفی بیمه‌شدگان به کمیسیون پزشکی که مستلزم مراجعه بیمه‌شده به پزشکان معالج و مراکز درمانی است متوقف شده لیکن به‌منظور جلوگیری از زایل شدن شرایط مقرر در مواد ۷۵ و ۸۰ قانون تامین‌اجتماعی، متقاضیان به نحوی راهنمایی می‌شوند که حفظ و ادامه بیمه‎پردازی آنان میسر شود. او افزود: همچنین برای انعقاد قرارداد متقاضیان ادامه بیمه با ماهیت غیراجباری، رانندگان، کارگران ساختمانی و… ضرورتی به معرفی آنان جهت انجام معاینات پزشکی بدو بیمه‌پردازی تا پایان زمان فوق‌الذکر نبوده و در صورت احراز شرایط مقرر با اخذ تعهد کتبی از بیمه‌شده نسبت به انعقاد یا تمدید قرارداد آنان اقدام خواهیم کرد. کشاورز در ادامه گفت: معرفی بیمه‎شدگان به مراجع پزشکی (پزشک معتمد، شورا و کمیسیون پزشکی) برای بررسی استراحت پزشکی در دوره فوق موقتا تعلیق می‌شود، اما چنانچه تایید استحقاق درمان آنان مستلزم پرداخت غرامت دستمزد باشد، در این حالت سند علی‎الحسابی صادر و تا ۸۰ درصد غرامت ایام بیماری را بر مبنای حداقل دستمزد با رعایت سایر شرایط قانونی پرداخت می‌کنیم.

همچنین استراحت پزشکی بیمه‌شدگان مبتلا به کرونا تا سقف ۳۰ روز نیاز به تایید مراجع پزشکی ندارد و متقاضیان با بارگذاری گواهی استراحت پزشکی و تست مثبت کرونا در سایت eservices.tamin.ir می‌توانند غرامت ایام بیماری خود را پس از ارسال لیست بیمه توسط کارفرما دریافت کنند. به گفته کشاورز انجام کلیه بازرسی‎ها اعم از کارگاهی و موارد مرتبط با بیمه‌شدگان (بیمه بیکاری، احراز اشتغال قالیبافان، کارگران ساختمانی و…) در دوره تعیین شده موضوعیت نخواهد داشت و جلسات کمیته‎های احتساب سوابق نیز صرفا در رابطه با بیمه‌شدگانی تشکیل خواهد شد که تبعات بررسی پرونده آنان حائز اهمیت بوده و منجر به صدور احکام تعهدات قانونی بلندمدت شود.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند