شکوری ادامه داد: «بنابر اظهارات کارفرمایان در لیست بیمه، بازرسان لیست بیمه را استخراج می‌کنند. بنابراین ارائه لیست بیمه ادامه پیدا می‌کند و فعالیت کارکنان به صورت دورکاری متوقف نمی‌شود.» مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اجرای این طرح از ۱۹ آبان، تصریح کرد: «بازرسان تامین اجتماعی درج مشخصات این افراد را ثبت و ضبط کنند؛ چراکه ممکن است در شرایطی که افراد دورکار هستند، زمینه سوءاستفاده از لیست بیمه‌ای فراهم شود.» شکوری افزود: «در این طرح حفظ پایداری مشاغل و کاهش تردد هدف است و نمی‌خواهیم ریزش نیروی کار اتفاق بیفتد.»

او با اشاره به آخرین آمار بیکاران سازمان تامین اجتماعی گفت: «۷۷ هزار نفر از خرداد تا مهر به شمار مقرری‌بگیران بیکاری اضافه شدند، با توجه به اینکه در اسفندماه ۲۲۶ هزار نفر مقرری‌بگیر صندوق بیمه بیکاری بودند، با اضافه شدن این آمار، ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بار مالی جدید ایجاد شده است.»

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند