رضوانی تصریح کرد: سامانه «اطلاعات شاغلان» در درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی sabasrm.ir و در بخش «سامانه‌های دستگاه‌های دولتی و شاغلان» برای همین منظور راه‌اندازی شده و در حال حاضر در دسترس است.وی یادآور شد: اطلاعات مندرج در این سامانه مربوط به آن دسته از مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری است که دستگاه اجرایی محل خدمت آنان اقدام به ارسال اطلاعات کارکنان تا‌بعه در «سیستم جامع شاغلان صندوق بازنشستگی کشوری» کرده باشد؛ بنابراین اگر دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات برخی شاغلان خود را به هر دلیل در سامانه ثبت نکرده باشند، اطلاعاتی برای ارائه به افراد وجود نخواهد داشت. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تعالی سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه «اطلاعات مندرج در این سامانه، توسط دستگاه‌های اجرایی از احکام کارگزینی زمان اشتغال استخراج و به صندوق بازنشستگی کشوری ارسال می‌شود»، گفت: شاغلان دستگاه‌های اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری با مراجعه به این سامانه می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه مغایرت با اطلاعات خود مثل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره مستخدم، مدرک تحصیلی، پست سازمانی، گروه /  طبقه شغلی، تا‌ریخ استخدام رسمی، سوابق خدمت پیش از استخدام رسمی، وضعیت ایثارگری و موارد مشابه، موضوع را برای بررسی و اصلاح از امور اداری دستگاه محل خدمت خود پیگیری کنند.رضوانی با تا‌کید بر اینکه «اصلاح مغایرت‌ها از نظر قانونی در حوزه مسوولیت صندوق بازنشستگی نیست» بیان کرد: بنابراین نیازی به مراجعه به مدیریت‌های اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری در تهران و سایر مراکز استان‌های کشور نیست. وی همچنین گفت: چنانچه شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی، پیش از استخدام رسمی، سابقه خدمت در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها (دستگاه‌های اجرایی دولتی) را داشته و حق بیمه پرداخت کرده‌ باشند، باید در اسرع وقت برای انتقال حق بیمه خود به صندوق بازنشستگی کشوری اقدام کنند. رضوانی تصریح کرد: در این مورد نیز افراد باید از امور اداری دستگاه محل خدمت خود پیگیر انتقال حق بیمه و ثبت سابقه خدمتی باشند. وی درپایان هشدار داد: بی‌توجهی به سوابق کسورپردازی و سابقه بیمه و هر گونه تا‌خیر در انتقال حق بیمه افراد به صندوق بازنشستگی کشوری در آینده می‌تواند موجب به تا‌خیر افتادن در برقراری حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد شود.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند