مبتلایان روزانه

تحلیل آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد فراز و نشیب‌های متعددی در آمار مبتلایان به کرونا از ابتدا شیوع این پاندمی ثبت شده است. برای نخستین بار در ۸ اسفند ۹۸ با ثبت ۱۰۶ نفر، شمار مبتلایان روزانه سه رقمی شد. در ادامه این روند صعودی ادامه داشت تا جایی که در ۱۶ اسفند همان سال این آمار با ثبت ۱۲۳۴ نفر، شمار مبتلایان کرونایی ۴ رقمی شد. در تاریخ ۶ فروردین و ۹ فروردین به ترتیب با ثبت ۲۲۰۶ و ۳۰۷۶ مبتلا، رکوردهای جدیدی از شمار مبتلایان کرونایی ثبت شد. از نیمه دوم فروردین تا نیمه دوم اردیبهشت این روند نزولی شد. بعد از این تاریخ دوباره این روند صعودی شد و در تاریخ ۱۵ خرداد با ثبت ۳۵۷۴ مبتلا، قله جدیدی برای مبتلایان روزانه ثبت شد. بعد از آن تا نیمه دوم شهریور مجددا روند شکل نزولی به خود گرفت. اما بعد از آن شیب صعودی ادامه پیدا کرد به‌طوری‌که در تاریخ ۱۵ مهر برای اولین بار از ۴۰۰۰ مبتلا روزانه فراتر رفت و رقم ۴۱۵۱ مبتلا ثبت شد. در روزهای پایانی مهر و آغازین آبان نیز این روند به شکل افزایشی ادامه پیدا کرد تا اینکه در تاریخ ۶ آبان با ثبت ۶۹۶۸ مبتلا کرونایی، بیشترین آمار مبتلایان را از ابتدا شیوع تاکنون به خود اختصاص داده است.

فوتی‌های روزانه

تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد روند فوتی‌های روزانه به‌جز در معدود روزهایی افزایشی بوده است؛ به‌طوری‌که در ۲۵ اسفند سال ۹۸ برای نخستین بار با ثبت رقم ۱۱۳ فوتی برای اولین بار سه‌رقمی شد. از نیمه دوم فروردین ماه سال‌جاری تا ۲۴ خرداد این روند نزولی و زیر ۱۰۰ فوتی بود. این روند بعد از این تاریخ دوباره شکل صعودی به خود گرفت تا اینکه در ۱۷ تیر به ۲۰۰ نفر رسید. از نیمه دوم مرداد تا نیمه دوم شهریور این روند نزولی بود. از نیمه دوم شهریور دوباره این روند صعودی شد به‌طوری‌که در ۲۸ مهر برای اولین بار با ثبت رکورد ۳۳۷ فوتی از ۳۳۰ نفر هم فراتر رفت. در روزهای بعد هم این روند ادامه داشت به‌طوری‌که در روز روز ۷ آبان با اختلاف ۶۹ واحدی نسبت به روز قبل به رکورد قابل‌توجه ۴۱۵ فوتی روزانه رسید.

آزمایش‌های روزانه

تحلیل آمارهای وزارت بهداشت در مورد تعداد آزمایش‌های روزانه همچنین نشان می‌دهد که از نیمه دوم فروردین ماه این روند افزایشی بوده و از ۹۸۳۹ هزار تست در ۲۰ فروردین به ۲۰۰۷۹ هزار تست در ۹ خرداد رسیده است. این افزایش تست روزانه تا آبان ماه نیز ادامه داشت؛ به‌طوری‌که در ۳ آبان به عدد ۳۰۳۹۱ تست رسید. لازم به ذکر است که بیشترین آمار تست روزانه مربوط به ۷ آبان با ثبت ۳۴۹۱۲ تست کرونا است.

وضعیت بیماران بدحال

تحلیل آمارهای رسمی در مورد وضعیت بیماران بدحال نشان می‌دهد که از ۸ فروردین ماه روند بیماران بدحال افزایشی بوده است، به نحوی که در ۱۶ فروردین با ثبت ۴۱۰۳ مورد رکورد این شاخص را به خود اختصاص داد. بعد از این تاریخ وضعیت بیماران بدحال روند نزولی به خود گرفت به‌صورتی که در تاریخ ۱۱ خرداد با ثبت ۲۵۲۷ مورد کمترین آمار بیماران بدحال به ثبت رسید. بعد از این تاریخ این شاخص دوباره روند صعودی به خود گرفت به‌طوری‌که در تاریخ ۱۶ مرداد با ثبت ۴۱۵۶ مورد، قله جدیدی برای این شاخص رقم خورد. بعد از این تاریخ به تدریج وضعیت بیماران بدحال روند نزولی به خود گرفت به‌طوری که در تاریخ ۱۲ شهریور با ثبت ۳۶۹۳ مورد به این کاهش پایان داد. بعد از این تاریخ وضعیت بیماران بدحال دوباره روند صعودی به خود گرفت و در تاریخ ۷ آبان با ثبت ۵۰۱۲ مورد رکورد مجددی از این شاخص رقم خورد.

وضعیت افراد بستری شده

تحلیل آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد کمترین میزان افراد بستری شده در ۵ خرداد ماه سال‌جاری با ثبت آمار ۳۳۸ نفر اتفاق افتاده است. از نیمه دوم خرداد ماه این آمار روند افزایشی به خود گرفت و این وضعیت تا اوایل مرداد ماه حفظ شده است به نحوی که در تاریخ ۲ مرداد با ثبت ۲۰۰۴ مورد بیشترین آمار را از شروع این بیماری ثبت کرده است. بعد از این افزایش شاهد کاهش تدریجی آمار افراد بستری‌ شده‌های کرونا بودیم به‌طوری‌که در ۱۰ شهریور با ثبت ۵۷۳ مورد به روند کاهشی خود پایان داد. بعد از این تاریخ دوباره این آمار روند افزایشی به خود گرفته است به نحوی که در ۳۰ مهر با ثبت ۲۳۴۰ مورد رکورد جدید به خود اختصاص داد. بعد از این تاریخ آمار افراد بستری شده دوباره روند نزولی به خود گرفت تا اینکه در تاریخ ۴ آبان با ثبت ۲۰۴۱ مورد بیشترین کاهش را بعد از ۳۰ مهر ثبت کرد. از این تاریخ به بعد از یک کاهش نسبی دوباره روند صعودی به خود گرفت به‌طوری‌که در تاریخ ۷ آبان با ثبت ۲۴۹۰ مورد رکورد دیگری در این شاخص زد.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند