برآوردها نشان می‌دهد تعداد بنگاه‌های آسیب دیده ذیل ۱۴ رسته منتخب و ۸۴۸ زیررسته ۳ میلیون واحد است که ۳/ ۱ میلیون واحد آن بیمه شده و دارای کد کارگاهی و ۷/ ۱ میلیون واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی هستند؛ همچنین در این واحدها ۸/ ۲ میلیون نفر بیمه شده و ۳ میلیون نفر فاقد بیمه مشغول به کار هستند. افراد متقاضی این وام بسته به وام مورد تقاضا باید وثایقی را به‌عنوان ضمانت بازپرداخت این وام که با سود ۱۲ درصد پرداخت می‌شوند در اختیار بانک‌های عامل قرار دهند. اگر تسهیلات تا ۱۶ میلیون تومان باشد، سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک، وام ۱۶ تا ۴۸ میلیون تومان نوع وثیقه سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه یک ضامن (واحد اقتصادی دیگر یا کارمند)، وام ۴۸ تا ۱۶۰ میلیون تومان سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه ۲ ضامن (واحد اقتصادی دیگر یا کارمند)، وام ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه ۳ ضامن (واحد اقتصادی دیگر یا کارمند)، و وام از ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر با ارائه تضمین صادره از سوی صندوق‌های ضمانت یا بنا به تشخیص بانک ارائه وثایق متعارف و سقف مبلغ سفته ۵/ ۱ برابر اصل و سود تسهیلات به‌عنوان ضمانت دریافت می‌شود. آخرین مهلت ثبت‌نام برای دریافت وام ۳۰مهر است.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند