از ابتدای اسفند‌ماه سال گذشته‌ شاهد شیوع ویروس‌کرونا در کشور بودیم که این باعث شد مشاغل با مشکلات متعددی روبه‌رو شوند و برخی مشاغل تا مرز بیکاری و تعطیلی کامل پیش رفتند و مردم در بعضی حرفه‌ها و مشاغل به‌طور کامل بیکار شدند و درآمد خود را از دست دادند. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بسته‌های جدید توسعه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی با هدف صیانت از نیروی کار و ایجاد اشتغال‌های جدید ادامه‌ می‌یابد. اشتغال‌زایی و صیانت از نیروی کار به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد. منصوری با اشاره به برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله طرح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ، ﻃﺮح ﻣﻬﺎرت‌آﻣﻮزی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر واﻗﻌﯽ، ﻃﺮح ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﺮﻧﺎﻣـه تاﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﺮد، گفت: برنامه‌های وزارت ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳت‌های ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ اشتغال و مشاغل خرد هستند که هم‌اکنون در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺣﺎل‌اﺟﺮا هستند و معتقدیم هزینه ایجاد اشتغال با این رویکرد پایین است.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند