به گزارش «ایسنا» چنانچه یک شرکت دانش‌بنیان قراردادی با یک بهره‌بردار (کارفرما) برای ساخت «محصول فناورانه با قابلیت دانش‌بنیان شدن» منعقد کند، این محصول جدید توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از نظر فنی ارزیابی می‌شود و در صورت تایید این معاونت، صندوق نوآوری و شکوفایی نیز این قرارداد را از نظر مالی تامین می‌کند. فرآیند اعطای تسهیلات در این برنامه، دو مرحله‌ای است. در مرحله اول، ارزیابی دانش‌بنیانی محصول جدید توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری صورت می‌گیرد و در مرحله دوم ارزیابی تسهیلات و تامین مالی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می‌شود. باید توجه داشت که شرکت متقاضی باید در زمان ارائه تقاضا، دانش‌بنیان باشد. همچنین محصول جدید باید به لحاظ فناوری، با یکی از محصولات تاییدشده قبلی شرکت مشابهت داشته یا ارتقایافته آن محصول دانش‌بنیان قبلی باشد. این مساله از سوی مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ارزیابی می‌شود. تسهیلات این برنامه در قالب تسهیلات سفارش ساخت ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت می‌شود که تا سقف ۸۰ درصد مبلغ قرارداد به شرکت دانش‌بنیان (مجری) اختصاص می‌یابد و باقیمانده مبلغ باید توسط بهره‌بردار (کارفرما) تامین شود. نکته مهم این است که تسهیلات به شرکت دانش‌بنیان مجری پرداخت می‌شود و تعهدات بازپرداخت بر عهده بهره‌بردار (کارفرما) است. در صورتی که امکان استفاده از تسهیلات سفارش ساخت وجود نداشته باشد، ممکن است تامین مالی قرارداد با استفاده از سایر ابزارهای تامین مالی صندوق نوآوری و شکوفایی، مانند تسهیلات سرمایه در گردش انجام گیرد. شرکت متقاضی باید با ورود به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی درخواست خود را در بخش «حمایت از ساخت محصولات دانش‌بنیان جدید» تکمیل و اطلاعات محصول جدید و محصولات تاییدشده قبلی را که به لحاظ فناوری با این محصول مشابهت دارند، ارائه کند. همچنین اطلاعاتی مانند، اطلاعات قرارداد یا پیش‌قرارداد با بهره‌بردار (کارفرما) برای ساخت بار اول محصول با قابلیت دانش‌بنیانی نیز باید در زمان درخواست ارائه شود. مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، پیشنهاد ساخت محصول جدید را ارزیابی کرده و نتیجه را به اطلاع متقاضی می‌‌رساند. براساس اعلام معاونت علمی، پس از دریافت تاییدیه از مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، متقاضی برای تامین مالی قرارداد مربوطه، خدمت مورد نظر را با راهنمایی و مشاوره کارشناس صندوق نوآوری و شکوفایی، انتخاب می‌کند و فرآیند ارزیابی ارائه تسهیلات توسط صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند