میزان بدهی هر شهروند آمریکایی تا پایان این ماه به طور متوسط ۸۰ هزار و ۹۰۳ دلار و میزان بدهی هر مالیات‌دهنده آمریکایی به طور متوسط ۲۱۴ هزار و ۳۲۲ دلار بوده است. کسری بودجه دولت آمریکا تا پایان ماه آگوست به ۲ تریلیون و ۹۱۱ میلیارد و ۶۷۹ میلیون دلار رسیده است. در حال حاضر بزرگ‌ترین اقلام بودجه‌ای آمریکا شامل: مراقبت‌های درمانی با یک تریلیون و ۲۹۹ میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار، تامین اجتماعی با یک تریلیون و ۹۲ میلیارد و ۸۷۱ میلیون دلار، هزینه‌های دفاعی با ۶۹۷ میلیارد و ۸۲۶ میلیون دلار و بهره پرداختی بدهی با  ۳۳۸ میلیارد و ۶۸۶ میلیون دلار است.

همچنین تا پایان ماه آگوست، میزان مجموع بدهی‌های دولتی و غیردولتی آمریکا معادل ۸۱ تریلیون و ۴۵۱ میلیارد و ۲۵۳ میلیون دلار بوده است. از این میزان، ۲۰ تریلیون و ۶۸۲ میلیارد و ۳۷۴ میلیون دلار مربوط به بدهی های شخصی بوده که یک تریلیون و ۷۲۰ میلیارد و ۳۸۱ میلیون دلار آن به شکل وام دانشجویی بوده است.

طی این مدت، اوراق قرضه آمریکایی در اختیار کشورهای خارجی به ۶ تریلیون و ۹۴۶ میلیارد و ۵۲۳ میلیون دلار رسیده است. کسری تجاری آمریکا تا پایان ماه آگوست ۸۲۸ میلیارد و ۲۱۲ میلیون دلار اندازه‌گیری شده است که ۳۰۴ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار از این کسری مربوط به تجارت با چین بوده است. این کسری بودجه بزرگ همواره یکی از موارد اختلافی مهم با چین بوده و این کشور متعهد شده است در قالب فاز نخست توافق تجاری خود با آمریکا، این رقم را کاهش دهد. در طرف دارایی‌ها نیز مجموع دارایی‌های ملی ۱۲۶ تریلیون و ۷۰۴ میلیارد دلار و مجموع دارایی‌های خانوارهای آمریکایی ۹۹ تریلیون و ۵۹۳ میلیارد دلار برآورد شده است.

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند