گزارش مذکور حاکی است که پس از تایید انتقال کارکنان توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستگاه‌های اجرایی مبدا و مقصد، دستگاه اجرایی مقصد مکلف به صدور حکم کارگزینی برای کارکنان انتقالی است.به موجب این ابلاغ، در صورت انتقال کارکنان رسمی و پیمانی، دستگاه اجرایی مبدا (ملی /  استانی) مکلف است که حقوق و مزایای مستمر و عیدی آنان را براساس احکام کارگزینی صادره دستگاه اجرایی مقصد، تا پایان سال ۱۳۹۹ پرداخت کند.براساس همین ابلاغ، پرداخت مزایای غیرمستمر (از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت‌های پرسنلی) از تاریخ انتقال، بر عهده دستگاه اجرایی مقصد (ملی/  استانی) است.

 

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند