بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات ارزش‌افزوده در هر منبع برای هر سال یا دوره، حسب مورد در سال ۱۳۹۹ در صورت پرداخت مانده بدهی خواهد بود. بر این اساس، بخشودگی جرایم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره یا سال در هر منبع، حسب مورد حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال است. در صورت پرداخت مانده بدهی طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان دی سال ۱۳۹۸ حداکثر تا ۳۱ خرداد ۹۸ برای واحدهای تولیدی ۹۰ درصد و برای سایر مؤدیان میزان بخشودگی ۸۰ درصد خواهد بود. در صورت پرداخت مانده بدهی طبق برگ قطعی ابلاغ شده از اول بهمن ۹۸ تا ۳۱ خرداد ۹۹ حداکثر تا پایان تیر سال‌جاری، میزان بخشودگی به میزان ۱۰۰ درصد خواهد بود. در صورتی که مودیان مالیاتی، مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده (۲۲۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره به ماده (۱۷) قانون مالیات ارزش‌افزوده باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام شود.

همچنین مؤدیانی که بابت اصل مالیات و جرایم غیرقابل بخشش، فاقد بدهی باشند با به‌واسطه معافیت‌های قانونی، مشمول جرایم عدم انجام تکالیف قانونی شده‌اند، حسب مورد از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم برخوردار خواهند شد.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند