وی افزود: در این جلسه برای سبد معیشت خانوار میانگین کارگری با ظرفیت ۳/۳ نفر در کشور سبد معیشت ماهانه تعیین و در نهایت روی رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای خانوار کارگری در سال ۹۹ تصمیم‌گیری شد. توفیقی این را هم گفت: رقم سبد معیشت خانوار کارگری که از سوی نماینده کارگر پیشنهاد می‌شد با رقم سبد نماینده کارفرمایی و نماینده دولت متفاوت بود چون معیار حساب کردن این سبد تفاوت داشت و میزان سهم خوراک در این سبد متفاوت بود، اما در نهایت نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت روی رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای سبد معیشت ماهانه خانوار کارگری به توافق رسیده و تصویب کردند که این رقم برای تعیین حداقل مزد سال آینده به شورای‌عالی کار که مبنای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار است پیشنهاد می‌شود. توفیقی گفت: سبد معیشت خانوار کارگری سال گذشته ۳ میلیون و ۷۵۷ هزار تومان بود که در نهایت در شورای‌عالی کار ۵۴/۱ درصد از این رقم پذیرفته شد و مبنای حداقل مزد اعمال شده در سال‌جاری قرار گرفت.

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند