یونان کشوری است که کارکنان آن بیشترین ساعت کاری را داشته‌اند. در یونان، متوسط ساعت کاری سالانه ۱۹۴۶ ساعت است که ۲۶۴ ساعت بیشتر از متوسط ساعت کاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ثبت شده و بیشترین اختلاف ساعت کاری را با سازمان مورد نظر دارد. شاخص شادی کارکنان نیز ۲۸۷/ ۵ واحد بوده است. دومین کشوری که بیشترین ساعت کاری را داشته ترکیه است که متوسط ساعت کاری سالانه آن ۱۸۳۲ ساعت و اختلاف ساعت کاری در این کشور با متوسط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بیشتر از ۱۵۰ ساعت است. شاخص شادی کارکنان این کشور نیز ۳۷۳/ ۵ ثبت شده است. کشور سوم، مجارستان است که متوسط ساعت کاری در این کشور در سال ۱۷۴۹ ساعت بوده و اختلاف ساعت کاری در مجارستان با متوسط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بیشتر از ۶۷ ساعت است. کشور چهارم، پرتغال است که میانگین ساعت کاری در سال آن ۱۷۲۲ ساعت بوده و اختلاف ساعت کاری این کشور با متوسط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بیشتر از ۴۰ ساعت است. شاخص شادی کارکنان آن نیز ۶۹۳/ ۵ واحد است. ژاپن که مردم آن جزو سختکوش‌ترین مردم دنیا طبقه‌بندی می‌شوند، در لیست موردنظر جایگاه پنجم را به خود اختصاص داده است. در این کشور متوسط ساعت کاری سالانه ۱۷۱۰ ساعت بوده که ۲۸ ساعت بیشتر از متوسط ساعت کاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است.  از سوی دیگر در این گزارش کمترین ساعات کاری در کشورها نیز عنوان شده است. براساس این گزارش دانمارک با متوسط ساعت کاری سالانه ۱۴۰۶ ساعت کمترین ساعت کاری را در میان ۱۰ کشور به خود اختصاص داده است. در این کشور متوسط ساعت کاری سالانه حدود ۲۷۶ ساعت کمتر از متوسط ساعت کاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است. شاخص شادی کارکنان این کشور نیز ۶۰۰/ ۷ واحد ثبت شده که در میان کشورهای اعلام شده رتبه دوم بعد از فنلاند را به خود اختصاص داده است. در هلند نیز متوسط ساعت کاری سالانه ۱۴۳۲ ساعت بوده و ۲۵۰ ساعت کمتر از متوسط ساعت کاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است. شاخص شادی کارکنان در این کشور ۴۸۸/ ۷ واحد محاسبه شده است. کشور چهارم در لیست اعلام شده به ایسلند تعلق دارد که متوسط ساعت کاری سالانه آن ۱۴۹۱ ساعت بوده که ۱۹۱ ساعت کمتر از متوسط ساعت کاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است. شاخص شادی کارکنان آن نیز ۴۹۴/ ۷ واحد است. آخرین کشور در لیست ساعت کاری کم به فنلاند تعلق دارد که در این کشور متوسط ساعت کاری سالانه ۱۵۵۹ ساعت بوده که ۱۲۳ ساعت کمتر از متوسط ساعت کاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است. در این کشور شاخص شادی کارکنان ۶۹۰/ ۷ واحد بوده که بیشترین رقم در میان ۱۰ کشور مورد مقایسه بوده است.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند