سعید نمکی خطاب به مدیران کل سازمان غذا و دارو گفت: امکان دارد از خود بپرسید من چه وزیری هستم که پی در پی معاون عوض می‌کنم. جوابش این است؛ عزیزان من درباره مصالح مردم با کسی رودربایستی ندارم. مهدی پیرصالحی اگرچه از معاونان پاک‌دست بنده بود اما من بارها از وی خواستم منطبق با دد لاین‌های ما حرکت کند. ما واقعا هیچ فرصت اضافه‌ای نداریم، ولی اجرا نشد و من هم بدون شک با هیچ احدی در این مهم شوخی ندارم.

وی افزود: یکروز از پیرصالحی شکوه‌ای درباره تخصیص ارز داشتم. بنابراین جلسه‌ای با حضور اسحاق جهانگیری، رئیس‌کل بانک مرکزی و پیرصالحی گذاشتیم. از پیرصالحی پرسیدیم چقدر ارز گرفتید؟ مقداری را اذعان کردند. اما رئیس کل بانک مرکزی طبق صورت‌حساب‌ها مبلغ دیگری را اعلام کرد. اختلاف رقم هم که یک‌قران دو قران نبود. من که ذهنم در سازمان برنامه و بودجه با ارقام شکل گرفته اولین‌بار به شدت کم آوردم. گفتم شما برای من در حضور معاون اول رئیس‌جمهوری حیثیت نگذاشتید.

وزیر بهداشت همچنین گفت: پیرصالحی گفت کسی به من اطلاعات نمی‌دهد. پرسیدم سامانه سازمان برای چه کاری است؟ پیرصالحی گفت من اطلاعاتم را از بانک مرکزی تغذیه می‌کنم و اطلاعات بانک مرکزی هم برای من قدیمی است. تازه حساسیت‌های من بیشتر شد که چه اتفاقی افتاده است.

این مطلب برایم مفید است