وی افزود: علاوه بر اعمال ظالمانه‌ترین تحریم‌های استکبار جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران اما توانستیم با کاهش هزینه‌های ملی و افزایش درآمدها نسبت به مدیریت بودجه و تحقق آن اقدام کنیم.پورمحمدی تصریح کرد: با اصلاحات ساختار بودجه وابستگی بودجه ایران به نفت بسیار کم و به‌طور تقریبی صفر شده است. ارقام مربوط به محاسبه سهم نفت در بودجه نظیر نرخ تبدیل دلار به ریال، حجم صادرات و قیمت نفت عنوان نمی‌شود و باید برای آن برآوردی ایجاد شود. رقم ریالی درآمدهای نفتی دولت در بودجه سال ۱۳۹۸ به میزان ۵/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان تصویب شده است. اما اگر رقم ۳۰۰ هزار بشکه‌ای برای نفت در بودجه در نظر گرفته شود، رقم درآمدهای نفتی به کمتر از ۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و نشان می‌دهد که دولت در منابع خود دچار کسری ۱۱۷ هزار میلیارد تومانی خواهد شد. بنابراین نیاز است که سه استراتژی در دستور کار قرار گیرد: یا اینکه منابع جایگزین برای بودجه مهیا شود، یا اینکه هزینه‌های بودجه به شکل قابل‌توجهی کاهش یابد، یا اینکه ترکیبی از این دو استراتژی دستور کار قرار گیرد.

در مجموع به نظر می‌رسد که در حال حاضر دولت در بودجه هم به شکل جدی به دنبال کاهش هزینه‌ها است و هم از سوی دیگر، به دنبال ایجاد درآمدهای جایگزین است. به همین دلیل مقدمات اجرایی شدن بودجه بدون نفت نیز در دستور کار قرار گرفته است. به نظر می‌رسد که در سال جاری نیز بخش قابل توجهی از مخارج عمرانی و هزینه‌های جاری بودجه کاسته شده و دولت نیز بخشی از درآمدهای نفتی خود را با شناسایی درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق بدهی، جایگزین کند. پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در یک گزارش درباره کسری بودجه بدون نفت اعلام کرده بود: کسری توازن منابع و مصارف بودجه بدون در نظر گرفتن نفت به‌عنوان منبع بودجه‌ای محاسبه و شفاف می‌شود. برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس پس از استفاده از ابزار تخصیص بودجه در هزینه‌های جاری و عمرانی و نیز پس از فروش اوراق مالی در نظر گرفته شده در بودجه برای سال جاری، کسری بودجه بدون نفت، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، عنوان شده بود. با توجه به آمار جدید منتشر شده به نظر می‌رسد که باید یک برنامه‌ای برای جبران این کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی اعلام شود که کمترین اثر اجتماعی و ضدرفاهی را به همراه داشته باشد.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند