۱- طبق مفاد ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴، اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کنند، مشمول پرداخت مالیات می‌باشند. همچنین متن ماده ۹۳ قانون مزبور اشعار می‌دارد: درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های قانون مالیات‌های مستقیم در ایران تحصیل کند، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد. بنابراین اعمال مالیات بر درآمد حاصل از خرید و فروش سکه کاملا قانونی است و دستورالعمل مربوط صرفا به‌منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است.

۲- درخصوص اینکه عنوان می‌شود هنگام پیش‌فروش سکه اعلام شده بود پیش‌فروش مذکور بدون اخذ مالیات می‌باشد، لازم به ذکر است همان‌گونه که در مصاحبه‌های مسوولان بانک مرکزی در آن زمان به صراحت بیان شده، معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مدنظر بوده است و ارتباطی به حوزه مالیات بر درآمد ندارد.

۳- در رابطه با ملاحظات بازتوزیع درآمدی اخذ مالیات از دریافت‌کنندگان سکه، به‌‌رغم اینکه متن گزارش حاوی برخی نکات قابل‌تامل هم می‌باشد، اما استدلال قابل‌قبولی در راستای زیر سوال بردن اثرات بازتوزیعی مالیات مذکور به زیان اقشار پردرآمد جامعه ارائه نشده است.

۴- در بخش ملاحظات اقتصاد کلان ذکر شده است که مالیات مزبور دارای اثرات انحرافی (Distortion Effect) می‌باشد. این در حالی است که اعمال هر نوع مالیات بر درآمد، عموما با تغییر سود حاصل از فعالیت‌های مختلف اقتصادی موجب تغییر رفتار عاملان اقتصادی می‌شود و این موضوع مختص مالیات مورد بحث نیست. نکته مهم در این شرایط تنظیم سیاست‌های مالیاتی به‌گونه‌ای است که باعث افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد شود. این در حالی است که اخذ مالیات از خریداران سکه نیز با رویکرد مالیات‌ستانی از معاملات سوداگرانه، کاملا در راستای کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرمولد می‌باشد و برخلاف ادعای نویسنده گزارش، صرفا اهداف درآمدی مدنظر نبوده است.

۵- درخصوص ملاحظات اعتماد نیز شایان ذکر است اخذ مالیات از افرادی که از یکسو به احتمال بسیار قوی جزو دهک‌های درآمدی پایین جامعه نیستند (به‌ویژه با توجه به معافیت مالیاتی افرادی که کمتر از ۲۰ سکه خریداری کرده‌اند) و از سوی دیگر سود قابل‌توجهی از این قبل کسب‌ کرده‌اند به‌نظر می‌رسد جزو مطالبات بخش زیادی از جامعه باشد و این سیاست در راستای جلب اعتماد آنها عمل می‌کند. همان‌گونه که ذکر شد در رابطه با معافیت مالیاتی سکه‌های پیش‌فروش‌شده نیز تصریح شده بود که سکه‌ها بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تحویل می‌شوند لذا بحث خدشه‌دار شدن اعتماد افراد مشمول دستورالعمل صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور به موجب اخذ مالیات بر درآمد، موضوعیتی ندارد.

این مطلب برایم مفید است