وی با اشاره به مشکلات روزافزون فراروی چندجانبه گرایی و نظام چندجانبه اقتصادی، تجاری و مالی افزود: این‌گونه اقدامات یک‌جانبه، برخلاف حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد، ناقض حق توسعه و مانع دستیابی کشورها به توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی است. نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد با تاکید بر اهمیت تجارت بین‌المللی به‌عنوان پیشران توسعه، تقویت نظام چندجانبه باز، قانونمند، غیرتبعیض‌آمیز، برابر، فراگیر و شفاف تجاری جهانی با مشارکت عادلانه و برابر همه کشورها را ضروری دانست و اظهار کرد: فرآیند الحاق کشورهای درحال توسعه فارغ از ملاحظات سیاسی به سازمان تجارت جهانی تسریع شود. خزاعی همچنین موانع موجود بر سر راه انتقال دانش و فناوری‌های نوین به کشورهای درحال توسعه را مانع دستیابی به اهداف توسعه پایدار دانست و اضافه کرد: استفاده از منابع بین‌المللی توسعه برای ریشه کنی فقر در جهان الزامی است.

وی اظهار کرد: سیاست توسعه‌ای منوط به رعایت اولویت‌های ملی و راهبردهای توسعه‌ای ملی کشورها است. از این رو، توجه به واقعیت‌های ملی و نیز اصل مسوولیت‌های مشترک اما متفاوت ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. اجلاس سالانه تامین مالی توسعه از ۲۶ تا ۲۹ فروردین در چارچوب شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد و وزرای اقتصاد، دارایی و توسعه کشورها در این اجلاس شرکت کردند. یک روز از این اجلاس به بحث و تبادل نظر میان کشورهای عضو با نمایندگان بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی اختصاص یافت.