رئیس کل بانک ملی استان خراسان رضوی با اعلام اینکه تعداد کمی از کارتخوان‌ها مشمول جمع‌آوری می‌شوند، اظهار کرد: سال گذشته کمتر از ۵۰۰ دستگاه کارتخوان متعلق به شبکه بانک ملی در استان خراسان رضوی به علت نداشتن این شرایط جمع‌آوری شد. وی اضافه کرد: دستگاه‌های کارتخوان از خارج کشور وارد می‌شوند و با توجه به شرایط تحریم هم‌اکنون تهیه آنها به سختی و با محدودیت‌هایی همراه است.    

مونسان با اعلام اینکه در حال حاضر ۳۷۰ هزار دستگاه کارتخوان در مراکز مختلف اقتصادی، آموزشی، خدماتی و صنفی این استان دایر است، اظهار کرد: این تعداد دستگاه‌های کارتخوان یا پایانه‌های فروشگاهی متعلق به تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی فعال در خراسان رضوی است که به‌صورت رایگان برای متقاضیان و مشتریان نصب می‌شود. وی با بیان اینکه بیشتر دستگاه‌های کارتخوان در شبکه بانکی استان متعلق به بانک‌های ملی، صادرات و ملت است اضافه کرد: ۶۰ هزار دستگاه از دستگاه‌های کارتخوان در خراسان رضوی از آن بانک ملی است. دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی گفت: شفاف‌سازی مالی حساب‌ها، پیشگیری از پولشویی، توسعه بانکداری الکترونیک، جلوگیری از حمل ونقل وجوه و کاهش هزینه‌های سنگین چاپ اسکناس از جمله مزایای دستگاه‌های کارتخوان است.