آرشیو روزنامه شماره ۴۴۷۲ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۴۷۲

  • قیمت‌گذاری و حمایت از مصرف‌کننده

    رضا خسروشاهی
    مقامات و اشخاصی که از قیمت‌گذاری دستوری دفاع می‌کنند و توصیه‌های مدافعان اقتصاد آزاد و رقابتی مبنی بر لزوم خودداری از مداخله در مکانیزم طبیعی بازار را نادیده می‌گیرند، معمولا در پاسخ به منطق اقتصاددانان به این نکته اشاره می‌کنند که آنچه در کتاب‌ها و رساله‌های اقتصادی نوشته شده است با واقعیات اقتصادی ایران مطابقت ندارد. آنان یک گزاره ثابت دیگر نیز دارند که در مواجهه با نقدها به آن استناد می‌کنند.

بیشتر