شماره روزنامه ۴۴۲۸
|
آرشیو روزنامه شماره ۴۴۲۸ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۴۲۸

  • معمای بهره، پول و تورم

    دکتر پویا جبل‌عاملی
    وقتی رابطه بین شبه‌پول و نرخ بهره را بسنجیم، همبستگی مثبتی بین این دو وجود دارد. به‌دلیل آنکه شبه‌پول حجم قابل‌توجهی از نقدینگی را دارد، بعید نیست که باز این همبستگی مثبت بروز کند. اما آیا از این همبستگی مثبت میان نرخ بهره و نقدینگی باید به این نتیجه رسید که برای کنترل تورم نباید نرخ بهره را افزایش داد یا حتی پیشنهاد کاهش نرخ بهره را بدهیم؟ بدون تردید جواب منفی است.

بیشتر