سَردر بهارستان قبل از اینکه مجلس شود این شکلی بود + عکس

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی عکسی از سردر بهارستان قبل از اینکه مجلس شود را منتشر کرد .

عکسی از سَر در بهارستان پیش از مجلس شدن

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.