به گزارش دنیای اقتصاد، بازار در معاملات امروز شاهد روند صعودی قیمت‌ طلا و سکه است.

قیمت طلا، سکه و دلار

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۱۸ (یک هزار و نهصد و هجده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۱۸ ۰.۳۰ ۰.۰۱ 15:00
۱,۹۱۸ ۳.۰۰ ۰.۱۵ روز قبل
۱,۹۱۵ ۳.۷۰ ۰.۱۹ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا افزایشی بود و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۳۱۱,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و یازده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۱۱,۰۰۰ ۵,۸۰۰ ۰.۲۵ 16:53
۲,۳۰۵,۲۰۰ -۱۲,۷۰۰ -۰.۵۶ روز قبل
۲,۳۱۷,۹۰۰ ۲۰,۳۰۰ ۰.۸۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۰۱۰,۰۰۰ (ده میلیون و ده هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۴۹,۰۰۰ (چهل و نه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۹,۰۰۰ -۲۰ -۰.۰۵ 16:53
۴۹,۰۲۰ -۳۰ -۰.۰۷ روز قبل
۴۹,۰۵۰ ۱۰۰ ۰.۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار مبادله ای

دلار مبادله ای، امروز به ۴۱,۲۸۸ (چهل و یک هزار و دویست و هشتاد و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱,۲۸۸ -۰.۰۱ 11:54
۴۱,۲۹۰ -۰.۰۱ روز قبل
۴۱,۲۹۱ -۰.۰۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۳,۰۸۰ (پنجاه و سه هزار و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۳,۰۸۰ ۸۵ ۰.۱۶ 15:20
۵۲,۹۹۵ -۱۳ -۰.۰۳ روز قبل
۵۳,۰۰۸ ۱۰۸ ۰.۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۱۹ درصدی، از ۶۱,۷۵۰ (شصت و یک هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان به ۶۱,۸۷۰ (شصت و یک هزار و هشتصد و هفتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۱,۸۷۰ ۱۲۰ ۰.۱۹ 15:20
۶۱,۷۵۰ ۲۶ ۰.۰۴ روز قبل
۶۱,۷۲۴ ۱۲۶ ۰.۲ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۲۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۳,۵۷۰ (سیزده هزار و پانصد و هفتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۳۶,۰۶۳ (سی و شش هزار و شصت و سه ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۲۷,۸۹۱,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون و هشتصد و نود و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۸۹۱,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ ۰.۵۴ 16:53
۲۷,۷۳۸,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۰.۵۵ روز قبل
۲۷,۸۸۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۰.۳۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۴,۹۷۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و نهصد و هفتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۹۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۰.۴۶ 16:53
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۳۴ روز قبل
۱۴,۹۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۳۳ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۹,۹۵۰,۰۰۰ (نه میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۸۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.