احتمال حذف ممنوعیت استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس، از احتمال حذف پیشنهاد دولت برای ممنوعیت استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی از برنامه هفتم توسعه در پی مخالفت اعضای کمیسیون اجتماعی و سایر نمایندگان، خبر داد.

سیدکریم حسینی درباره ماده ۱۰۶ لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر ممنوعیت هر گونه استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی، گفت: بررسی بند الف ماده ۱۰۶ لایحه برنامه هفتم توسعه هنوز به نتیجه نرسیده است و جهت بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تر به کمیته مربوطه در کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما در کمیسیون اجتماعی به شدت با این بند مخالف هستیم و پیشنهاد حذف این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه را ارائه دادیم.

حسینی تاکید کرد: البته اغلب اعضای کمیسیون تلفیق نیز با مفاد بند الف ماده ۱۰۶ لایحه برنامه هفتم توسعه مخالف هستند بنابراین احتمال دارد این بند از لایحه حذف شود.

در بند الف ماده ۱۰۶ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است که در طول برنامه هر گونه استخدام رسمی و عناوین مشابه جز در پست‌های حساس در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. بکارگیری کارکنان در این مدت تنها در قالب قراردادهای ۳ تا ۵ ساله برای پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی و استمرار آن مبتنی بر نتایج ارزیابی عملکرد و استفاده از ابزارهای سنجش شایستگی کارکنان صورت می‌گیرد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.