به گزارش دنیای اقتصاد، بازار در معاملات امروز شاهد روند افزایشی عمده هاست.

قیمت طلا ، سکه و دلار

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۰۲ (یک هزار و نهصد و دو ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۰۲ ۷.۷۰ ۰.۴ 15:00
۱,۸۹۴ ۴.۶۰ ۰.۲۴ روز قبل
۱,۸۹۰ ۲.۶۰ ۰.۱۳ ۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۳۱۹,۵۰۰ (دو میلیون و سیصد و نوزده هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۶۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۱۹,۵۰۰ ۳۷,۶۰۰ ۱.۶۲ 15:39
۲,۲۸۱,۹۰۰ -۳,۷۰۰ -۰.۱۷ روز قبل
۲,۲۸۵,۶۰۰ -۱۰,۱۰۰ -۰.۴۵ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۶۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۰۵۱,۰۰۰ (ده میلیون و پنجاه و یک هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۴۸,۹۵۰ (چهل و هشت هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۸,۹۵۰ ۴۰۰ ۰.۸۱ 11:41
۴۸,۵۵۰ -۲۵۰ -۰.۵۲ روز قبل
۴۸,۸۰۰ -۵۰ -۰.۱۱ ۲ روز پیش

 

قیمت دلار مبادله ای امروز

دلار مبادله ای، امروز به ۴۱,۲۹۹ (چهل و یک هزار و دویست و نود و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱,۲۹۹ -۰.۰۱ 11:41
۴۱,۳۰۲ -۰.۰۲ روز قبل
۴۱,۳۰۹ -۰.۰۲ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۳,۳۹۹ (پنجاه و سه هزار و سیصد و نود و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۳,۳۹۹ ۴۰۷ ۰.۷۶ 15:20
۵۲,۹۹۲ -۹۲ -۰.۱۸ روز قبل
۵۳,۰۸۴ -۳۰ -۰.۰۶ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۱.۰۷ درصدی، از ۶۱,۹۴۰ (شصت و یک هزار و نهصد و چهل ) تومان به ۶۲,۶۱۱ (شصت و دو هزار و ششصد و یازده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۲,۶۱۱ ۶۷۱ ۱.۰۷ 15:20
۶۱,۹۴۰ -۲۴۵ -۰.۴ روز قبل
۶۲,۱۸۵ -۴۰ -۰.۰۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۳,۶۰۰ (سیزده هزار و ششصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۳۶,۱۹۳ (سی و شش هزار و یکصد و نود و سه ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۲۸,۱۵۲,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و یکصد و پنجاه و دو هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۷۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۱۵۲,۰۰۰ ۵۰۱,۰۰۰ ۱.۷۷ 15:39
۲۷,۶۵۱,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۰.۲۱ روز قبل
۲۷,۵۹۱,۰۰۰ -۱۰۴,۰۰۰ -۰.۳۸ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۶۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱.۶۷ 15:39
۱۴,۶۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۱۴,۶۵۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۱.۳۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۲.۰۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۹,۹۰۰,۰۰۰ (نه میلیون و نهصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۹۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.