یارانه‌ها چقدر نابرابری را در 1401 کاهش داد؟

محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، در مصاحبه با ایبنا آمار جدیدی از ضریب جینی ارائه داده است. او در بخشی از گفته‌های خود اشاره کرده است که ضریب جینی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۰.۲ واحد کاهش یافته است. با توجه به این که ضریب جینی عددی بین صفر و یک است، کاهش ۰.۲ واحدی آن نیازمند بهبود چشمگیر در وضعیت نابرابری درآمدی است و از آن جایی که شواهد نشان می‌دهد چنین تغییری رخ نداده، کاهش ۰.۲ واحدی دور از منطق به نظر می‌رسد.

فرزین سپس در بخش دیگری از صحبت‌های خود اشاره می‌کند که کاهش ضریب جینی در سال 1401 به میزان 0.2 واحد درصد بوده است. بر این اساس، اگر رقم ضریب جینی سال 1400 که معادل 0.3938 است را در 100 ضرب کرده و سپس 0.2 واحد از آن کسر کنیم، به رقم 0.3918 برای سال 1401 می‌رسیم که از کاهشی منطقی پیروی کرده است. بنظر می‌رسد اعطای یارانه‌های 300 و 400 هزار تومانی به دهک‌های نیازمند در سال 1401 علت این کاهش باشد.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر دست پنهان یارانه‌ نابرابری را کاهش داد؟ بخوانید.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.