به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد روند کاهشی قیمت طلا و سکه است.

قیمت طلا ، سکه و دلار

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۰۹ (یک هزار و نهصد و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۰۹ -۵.۴۰ -۰.۲۹ 12:00
۱,۹۱۴ -۱۰.۱۰ -۰.۵۳ روز قبل
۱,۹۲۴ ۴.۱۰ ۰.۲۱ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۳۴۱,۷۰۰ (دو میلیون و سیصد و چهل و یک هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۴۱,۷۰۰ -۱۳,۶۰۰ -۰.۵۹ 14:49
۲,۳۵۵,۳۰۰ ۴,۴۰۰ ۰.۱۸ روز قبل
۲,۳۵۰,۹۰۰ -۹۰۰ -۰.۰۴ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۵۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۱۴۶,۰۰۰ (ده میلیون و یکصد و چهل و شش هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۴۹,۳۰۰ (چهل و نه هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۹,۳۰۰ ۰ ۰ 11:12
۴۹,۳۰۰ -۳۵۰ -۰.۷۱ روز قبل
۴۹,۶۵۰ -۷۰۰ -۱.۴۱ ۲ روز پیش

 

قیمت دلار مبادله ای امروز

دلار مبادله ای، امروز به ۴۱,۲۶۲ (چهل و یک هزار و دویست و شصت و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱,۲۶۲ -۰.۰۲ 11:26
۴۱,۲۶۷ -۱۷ -۰.۰۵ روز قبل
۴۱,۲۸۴ -۰.۰۱ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۴,۰۳۲ (پنجاه و چهار هزار و سی و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۴,۰۳۲ ۳۹ ۰.۰۷ 13:20
۵۳,۹۹۳ -۱۶۰ -۰.۳ روز قبل
۵۴,۱۵۳ -۷۰۸ -۱.۳۱ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۰۶ درصدی، از ۶۲,۷۶۸ (شصت و دو هزار و هفتصد و شصت و هشت ) تومان به ۶۲,۷۳۴ (شصت و دو هزار و هفتصد و سی و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۲,۷۳۴ -۳۴ -۰.۰۶ 13:20
۶۲,۷۶۸ -۳۵۲ -۰.۵۷ روز قبل
۶۳,۱۲۰ -۸۵۹ -۱.۳۷ ۲ روز پیش

 

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با کاهش ۰.۳۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۷,۳۱۰ (سی و هفت هزار و سیصد و ده ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 28,396,000 (بیست و هشت میلیون و سیصد و نود و شش هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۳۹۶,۰۰۰ -۱۰۵,۰۰۰ -۰.۳۷ 14:49
۲۸,۵۰۱,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ۰.۳۵ روز قبل
۲۸,۳۹۹,۰۰۰ -۲۹۱,۰۰۰ -۱.۰۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۶۵ 11:26
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۶۵ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۴۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۲۹۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست و نود هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.