قوانین عجیب طالبان برای آرایشگاه‌های زنانه

در قوانین طالبان برای آرایشگاه زنانه در هرات آمده است:

زنان قبل از آرایش در آرایشگاه، وضو بگیرند. از آرایش شکننده‌ی وضو جلوگیری شود.

 به بهانه کشف حجاب حسابتان خالی می‌شود

آرایشگران از موادی استفاده کنند که به وضو ضرر نداشته باشد. در آرایشگاه جای وضو به زنان موجود باشد. 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.