به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد روند کاهشی قیمت طلا و سکه است.

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۶۱ (یک هزار و نهصد و شصت و یک ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۶۱ -۱.۵۰ -۰.۰۸ 15:00
۱,۹۶۳ -۱۰.۵۰ -۰.۵۴ روز قبل
۱,۹۷۳ -۲.۰۰ -۰.۱۱ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۵۲۷,۱۰۰ (دو میلیون و پانصد و بیست و هفت هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۴۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۵۲۷,۱۰۰ -۶۲,۱۰۰ -۲.۴۶ 17:03
۲,۵۸۹,۲۰۰ ۲۳,۷۰۰ ۰.۹۱ روز قبل
۲,۵۶۵,۵۰۰ -۲۲,۳۰۰ -۰.۸۷ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۲.۵۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۹۴۴,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد و چهل و چهار هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۲,۵۰۶ (چهل و دو هزار و پانصد و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲,۵۰۶ ۲۲ ۰.۰۵ 11:12
۴۲,۴۸۴ ۲۲ ۰.۰۵ روز قبل
۴۲,۴۶۲ ۱۱۰ ۰.۲۵ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۴۵,۶۴۲ (چهل و پنج هزار و ششصد و چهل و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۵,۶۴۲ -۱۴۷ -۰.۳۳ 15:20
۴۵,۷۸۹ -۱۰.۰۰ -۰.۰۳ روز قبل
۴۵,۷۹۹ -۳۰.۰۰ -۰.۰۷ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۱۹ درصدی، از ۵۲,۶۱۶ (پنجاه و دو هزار و ششصد و شانزده ) تومان به ۵۲,۵۲۰ (پنجاه و دو هزار و پانصد و بیست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۲,۵۲۰ -۹۶ -۰.۱۹ 13:20
۵۲,۶۱۶ -۱۵ -۰.۰۳ روز قبل
۵۲,۶۳۱ -۹۳ -۰.۱۸ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۰۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۵۷۴ (یازده هزار و پانصد و هفتاد و چهار ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۳۱,۲۶۳ (سی و یک هزار و دویست و شصت و سه ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 31,401,000 (سی و یک میلیون و چهارصد و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۹۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۴۰۱,۰۰۰ -۶۰۰,۰۰۰ -۱.۹۲ 17:03
۳۲,۰۰۱,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۰.۰۳ روز قبل
۳۱,۹۸۹,۰۰۰ -۴۰۲,۰۰۰.۰۰ -۱.۲۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۲۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ -۳۷۰,۰۰۰ -۲.۲۱ 10:54
۱۷,۱۷۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۱۸ روز قبل
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۵۹ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۱۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۶۸۵,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.