در حالی که این روزها تنش ها بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بر سر پرداخت حق آبه این کشور از رودخانه هیرمند بالا گرفته است.

  • توافقنامه هیرمند

  • توافقنامه هیرمند

  • توافقنامه هیرمند

  • توافقنامه هیرمند

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.