با داده‌های مرکز آمار ترکیه بر حسب ملیت خریداران، روند خرید خانه در ترکیه از سال ۲۰۱۵ تا سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۳ را مرور کرده‌ایم.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.