استیضاح وزیر صمت، سیاسی بود/ آیندگان از این برکناری تعجب خواهند کرد!

 اکثر انتقاداتی که نمایندگان مجلس به فاطمی‌امین مطرح کردند، مباحث حاشیه‌ای، نادرست، بی‌ارتباط با وزارت صمت یا اتهام و افترا بود در آینده اگر پژوهشگران به آمار عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نگاه کنند، تعجب خواهند کرد که چطور مدیر موفق این بخش توسط مجلس وقت، ‌استیضاح شده است

با فروکش کردن هیجانات استیضاح، مروری بر انتقاداتی که نمایندگان مجلس به عملکرد فاطمی‌امین می‌کردند، نشان می‌دهد با یک استیضاح سیاسی مواجه بودیم. اکثر انتقاداتی که نمایندگان مجلس به فاطمی‌امین مطرح کردند، مباحث حاشیه‌ای، نادرست، بی‌ارتباط با وزارت صمت یا اتهام و افترا بود.

فوری/ فاطمی امین سِمَت جدید گرفت

روزنامه دولتی ایران در ادامه این گزارش نوشته است: برخی نمایندگان مجلس حتی برای حمله به فاطمی‌امین، تمام آمارهای مراجع آماری کشور از بانک مرکزی تا مرکز آمار و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس را هم زیر سؤال بردند چراکه تمامی آمارهای رسمی حکایت از عملکرد موفق بخش صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم دارد. قطعاً در آینده اگر پژوهشگران به آمار عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نگاه کنند، تعجب خواهند کرد که چطور مدیر موفق این بخش توسط مجلس وقت، ‌استیضاح شده است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.