تکذیب توقف شماره‌گذاری کامیون های دست دوم توسط وزارت صمت

دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر توقف شماره گذاری خودروهای کشنده را تکذیب کرد.

خبر خوش وزیر نیرو درباره وضعیت تامین برق در تابستان

در توضیح دفتر رسانه وزارت صمت آمده است: در خصوص شماره گذاری خودروهای کشنده دست دوم که ترخیص شده بودند، در صورتیکه از تخفیفات گمرکی استفاده نکرده باشند همچنان فرایند توسط وزارت صمت که متولی اسقاط خودرو مطابق با قانون ساماندهی خودرو می باشد در حال انجام است اما فرایند ثبت سفارش و یا ویرایش آن برای کشنده ها در چارچوب احکام دائمی مرتبط با سازمان راهداری می باشد و وزارت صمت نقشی در ثبت سفارش ها یا حقوق مکتسبه مرتبط با این قانون ندارد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.