عبدالله مومنی بازداشت شد

حسن اسدی زید آبادی ، فعال سیاسی نوشت:

نیروهای امنیتی صلح امروز عبدالله مومنی را بازداشت کردند.

آنها همچنین با تفتیش منزل وسایل ارتباطی او را ضبط کرده و با خود بردند.

 

 عبدالله مومنی فعال سیاسی، بازداشت شد

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.