به گزارش دنیای اقتصاد، بازار در حالی امروز به کار خود پایان داد که قیمت ها کاهش یافت.

قیمت طلا، سکه و دلار

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۸۵ (یک هزار و نهصد و هشتاد و پنج ) رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۸۵ ۱.۱۰ ۰.۰۵ 15:00
۱,۹۸۴ ۴.۷۰ ۰.۲۳ ۲ روز پیش
۱,۹۷۹ -۲۹.۵۰ -۱.۵ ۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۵۶۳,۵۰۰ (دو میلیون و پانصد و شصت و سه هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به ۴ روز پیش، کاهش ۱.۷۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۵۶۳,۵۰۰ -۴۳,۹۰۰ -۱.۷۲ 17:15
۲,۶۰۷,۴۰۰ ۲۸,۴۰۰ ۱.۰۸ ۴ روز پیش
۲,۵۷۹,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰ ۰.۸۱ ۵ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۷۱ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۱۱,۱۰۶,۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد و شش هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله‌ای، امروز به ۴۲,۲۹۰ (چهل و دو هزار و دویست و نود ) تومان رسید که نسبت به ۴ روز پیش، کاهش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲,۲۹۰ -۱۶۰ -۰.۳۸ 17:15
۴۲,۴۵۰ ۱۶۳ ۰.۳۸ ۴ روز پیش
۴۲,۲۸۷ ۱۲۰ ۰.۲۸ ۵ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۴۶,۴۰۹ (چهل و شش هزار و چهارصد و نه ) تومان رسید که نسبت به ۴ روز پیش، کاهش ۰.۳۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۴۰۹ -۱۷۱ -۰.۳۷ 15:20
۴۶,۵۸۰ ۳۷۳ ۰.۸ ۴ روز پیش
۴۶,۲۰۷ -۷۵ -۰.۱۷ ۵ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۴ درصدی، از ۵۲,۸۱۶ (پنجاه و دو هزار و هشتصد و شانزده ) تومان به ۵۲,۶۰۸ (پنجاه و دو هزار و ششصد و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۲,۶۰۸ -۲۰۸ -۰.۴ 15:20
۵۲,۸۱۶ ۴۱۴ ۰.۷۸ ۴ روز پیش
۵۲,۴۰۲ -۲۸ -۰.۰۶ ۵ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۳۸ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۱۱,۵۱۵ (یازده هزار و پانصد و پانزده ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۳۱,۲۳۱ (سی و یک هزار و دویست و سی و یک ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 31,301,000 (سی و یک میلیون و سیصد و یک هزار) تومان رسید که نسبت به 4 روز پیش، کاهش ۰.۹۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۳۰۱,۰۰۰ -۳۰۰,۰۰۰ -۰.۹۶ 17:15
۳۱,۶۰۱,۰۰۰ ۲۱۷,۰۰۰ ۰.۶۸ ۴ روز پیش
۳۱,۳۸۴,۰۰۰ -۱۷,۰۰۰ -۰.۰۶ ۵ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۴ روز پیش، کاهش ۰.۵۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۷۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۵۴ 17:15
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴ روز پیش
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۵۳ ۵ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۶ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و ششصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۷۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و هفتصد هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.