بازار خودرو روی وعده وزیر می‌چرخد؟

هرچند آرزوی همه این است که حداقل برخی از این وعده‌ها عملی شود، اما سابقه سیاستگذار خودرویی در این زمینه روشن نیست.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.